:
كمينه:°
بیشینه:°
Updated in: ۲۸ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۵
سهم 13.6 درصدی وبصادر از پرداخت وام ازدواج سال 1402

بانک صادرات ایران سال گذشته بیش از 21 همت برای کمک به ازدواج جوانان وام پرداخت کرد / سهم 70 درصدی پنج بانک بزرگ در پرداخت وام ازدواج

وبصادر با پرداخت 21 هزار و 464 میلیارد تومان به 105 هزار و 429 نفر در طی سال 1402وام ازدواج داده و در راستای مسوولیت اجتماعی بانک صادرات ایران، به ایجاد خانواده و تشکیل زندگی جوانان کمک کرده است. سهم بانک صادرات ایران از کل مبلغ وام های پرداخت شده سیستم بانکی در سال 1402 معادل 13.6 درصد کل وام های پرداخت شده سیستم بانکی است.
کد خبر: ۲۱۸۰۳۵
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۳

بانک صادرات ایران سال گذشته بیش از 21 همت برای کمک به ازدواج جوانان وام پرداخت کرد / سهم 70 درصدی پنج بانک بزرگ در پرداخت وام ازدواجاقتصاد گردان – محسن شمشیری 

آمارهای پرداخت وام ازدواج در سال 1402 نشان می دهد که شبکه بانکی روی هم به بیش از 771 هزار و 166 نفر وام ازدواج به مبلغ 157 هزار و 605 میلیارد تومان پرداخت کرده و در پایان سال نیز بیش از 149 هزار نفر در صف انتظار دریافت وام ازدواج بوده اند. میانگین هر فقره وام پرداختی نیز معادل 204 میلیون تومان بوده است. 

از این رقم بیش از 70.5 درصد کل وام ها را 5 بانک بزرگ کشور شامل ملت، ملی، صادرات ایران، تجارت و سپه پرداخت کرده اند و این 5 بانک به بیش از 541 هزار نفر به مبلغ 111 هزار و 115 میلیارد تومان وام ازدواج داده اند. 
وبصادر با پرداخت 21 هزار و 464 میلیارد تومان به 105 هزار و 429 نفر در طی سال 1402وام ازدواج داده و در راستای مسوولیت اجتماعی بانک صادرات ایران، به ایجاد خانواده و تشکیل زندگی جوانان کمک کرده است. سهم بانک صادرات ایران از کل مبلغ وام های پرداخت شده سیستم بانکی در سال 1402 معادل 13.6 درصد کل وام های پرداخت شده سیستم بانکی است.
سهم بانک ملت با 29354 میلیارد تومان معادل 18.6 درصد کل وام ازدواج شبکه بانکی بوده است. 
همچنین سهم بانک ملی ایران با 27294 میلیارد تومان معادل 17.3 درصد، بانک تجارت با 19489 میلیارد تومان معادل 12.3 درصد، سهم بانک سپه با 13512 میلیارد تومان معادل 8.6 درصد کل وام های ازدواج سیستم بانکی بوده است.

 

 آمار وام ازدواج پرداخت شده سال 1402 در شبکه بانکی کشور - میلیارد تومان

بانک

تعداد

مبلغ

متقاضی

بانک

تعداد

مبلغ

متقاضی

ملت

142.466

29.354

9.536

ملی

133.137

27.294

16.783

صادرات ایران

105.429

21.464

33.091

تجارت

95.180

19.489

10.149

سپه

65.349

13.512

14.288

رفاه

46.275

9415

11.845

کشاورزی

41.015

8458

4750

مسکن

16.877

3421

14.935

مهر ایران

15966

3192

7837

پست بانک

14712

2998

2165

پارسیان

13605

2714

635

آینده

12267

2348

1140

شهر

11158

2257

2473

توسعه تعاون

9784

2007

5211

پاسارگاد

8904

1768

421

پنج بانک بزرگ

541 هزار

111.115

84 هزار

اقتصاد نوین

5961

1200

1448

سینا

5413

1107

831

سامان

5208

1023

3399

ایران زمین

3792

764

1310

ملل

3575

721

724

کارآفرین

3558

721

842

گردشگری

3387

687

60

دی

2512

553

11

خاورمیانه

2445

484

1279

صنعت و معدن

2090

426

189

رسالت

813

159

3795

ایران ونزوئلا

288

55

4

جمع کل

771.166

157.605

149.151