:
كمينه:°
بیشینه:°
Updated in: ۲۸ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۵
رشد 52 درصدی تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

بانک های خصوصی و خصوصی شده بیشترین تسهیلات را به شرکت های دانش بنیان داده اند

سهم بانک های خصوصی شده به 39.7 درصد کل وام های بانکی به شرکت های دانش بنیان رسیده و نسبت به سال قبل 57.3 درصد رشد کرده است و به 1674 شرکت  10465 فقره وام داده اند.   سهم بانک های خصوصی به 42.2 درصد کل وام های بانکی به شرکت های دانش بنیان رسیده و نسبت به سال قبل 36 درصد رشد کرده است و به 1537 شرکت 6952 فقره تسهیلات داده اند. 
کد خبر: ۲۱۸۰۳۳
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۲

بانک های خصوصی و خصوصی شده بیشترین تسهیلات را به شرکت های دانش بنیان داده انداقتصاد گردان - محسن شمشیری

بانک های کشور در سال  1402 معادل 269 هزار و 940 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده اند که نسبت به 177 هزار و 413 میلیارد تومان سال 1401 به میزان 52.2 درصد رشد کرده است. بانک های کشور به 2936 شرکت به میزان 23912 فقره تسهیلات داده اند.  
بانک های خصوصی شده بیش از 107 همت، بانک های خصوصی نزدیک به 114 همت، بانک های دولتی تجاری 32 همت، بانک های تخصصی 16 همت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان داده اند. 
سهم بانک های خصوصی شده به 39.7 درصد کل وام های بانکی به شرکت های دانش بنیان رسیده و نسبت به سال قبل 57.3 درصد رشد کرده است و به 1674 شرکت  10465 فقره وام داده اند. 
 سهم بانک های خصوصی به 42.2 درصد کل وام های بانکی به شرکت های دانش بنیان رسیده و نسبت به سال قبل 36 درصد رشد کرده است و به 1537 شرکت 6952 فقره تسهیلات داده اند. 
سهم بانک های تجاری دولتی به 12 درصد کل وام های بانکی به شرکت های دانش بنیان رسیده و نسبت به سال قبل 99 درصد رشد کرده و به 853 شرکت  هزار فقره وام پرداخت شده است. 
سهم بانک های تخصصی به 6 درصد کل وام های بانکی به شرکت های دانش بنیان رسیده و نسبت به سال قبل 79 درصد رشد کرده و به 482 شرکت 1495 فقره وام پرداخت شده است.