:
كمينه:۳۳.۷۳°
بیشینه:۳۴.۷۹°
Updated in: ۲۵ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۵
محمود شایان

بذر مناسب بهتر از نهال / کمبود آب، منابع آبی و بحران کشاورزی در ایران

دکتر امیر کرابی پژوهشگر و کارشناس کاشت درختان بدون آبیاری عقیده دارد: یکی از اشتباهات کشاورزان در بخش درخت کاری استفاده از نهال است. طبیعی است که یک نهال زمانی که به روش های گوناگون صنعتی تولید میشود دارای آب کافی، کود های قوی، سم پاشی های فصلی مناسب و در نهایت نور مناسب (و اندازه) است. وقتی این نهال ها بصورت گسترده در طبیعت کاشته میشوند، با توجه به کمبود آب، فقر خاک، عدم سم پاشی کافی و نیز از همه مهمتر باد شدید و نور مازاد روزانه، در مقابل تمام تنشهای طبیعی موجود در باغات، خصوصاً بی آبی نمیتواند استقامت نمایند. به همین منظور بهترین گزینه برای درختکاری استفاده از بذر مناسب میباشد.
کد خبر: ۲۰۹۹۵۸
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۸
 اقتصاد گردان - ایران دارای اقلیمی گرم و خشک است که هرساله نیز به دلیل افزایش گرمایش زمین، گرمای بیشتری را تجربه می‌کند. این تغییرات که باعث مواجهه کشور با افزایش تبخیر و کاهش بارندگی‌ها شده، می‌تواند کشور را در دل بحران کم‌آبی رها کند. این امر باعث تامین آب مورد نیاز از طریق حفر چاه‌های بی رویه و مصرف آب‌های تجدیدناپذیر شده که با عدم کنترل ‌و مدیریت این امور، آینده‌ای ناخوشایند برای نسل‌های بعد خصوصا از نگاه کشاورزی پیش‌بینی می شود. 
دکتر امیر کرابی پژوهشگر و کارشناس کاشت درختان بدون آبیاری عقیده دارد: یکی از اشتباهات کشاورزان در بخش درخت کاری استفاده از نهال است. 
دکتر کرابی در توضیح این پروژه عنوان میکند:
طبیعی است که یک نهال زمانی که به روش های گوناگون صنعتی تولید میشود دارای آب کافی، کود های قوی، سم پاشی های فصلی مناسب و در نهایت نور مناسب (و اندازه) است. وقتی این نهال ها بصورت گسترده در طبیعت کاشته میشوند، با توجه به کمبود آب، فقر خاک، عدم سم پاشی کافی و نیز از همه مهمتر باد شدید و نور مازاد روزانه، در مقابل تمام تنشهای طبیعی موجود در باغات، خصوصاً بی آبی نمیتواند استقامت نمایند. به همین منظور بهترین گزینه برای درختکاری استفاده از بذر مناسب میباشد. 
در واقع درختکاری بدون نیاز فرایند آبیاری اولین بار نیست که در کشور ما مطرح میشود، در گذشته هم شاهد چنین شیوه های کشاورزی و درختکاری بوده ایم، اما دو نکته بسیار مهم در این زمینه وجود دارد نخست اینکه میزان محصولی که برداشت شده از درختان بدون آبیاری در سطح گسترده و صنعتی نبوده و دوم اینکه امروزه ما با مجموعه کاملی از تکنولوژهای گوناگونی که در این فرایند اجرا میکنیم، به صورتهای ویژه ای مصرف آب را در گونه های مختلف گیاهی و درختان به میزان نزدیک به صفر کاهش خواهد یافت. 
وقتی پکیج کاملی از این پروژه اجرا گردد به علم درختکاری بدون نیاز به آبیاری در سطح گسترده و صنعتی میرسیم. 
البته باید این نکته را نیز بسیار جدی بگیریم که پیش از انجام هر کاری، احتیاج به مطالعه دقیقی از منطقه مورد نظر وجود دارد تا چندین عامل تاثیر گزار در این فرایند شامل اول میزان بارندگی و دوم نوع کشت سال قبل، سوم برنامه (یا هدف) کشاورز برای درخت کاری و چهارم میزان Ph خاک باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفته و سپس با انتخاب نوع درختان مقاوم به کم آبی خصوصاً انتخاب گونه های بومی منطقه مورد کارشناسی قرار گرفته – به عنوان پنجمین عامل تاثیر گزار - تا شرایط مناسب برای درخت کاری فراهم گردد. 
اما مهمترین نکته که کمتر مورد توجه قرار میگیرد این است که بعد از کاشت بذر، هدایت ریشه به سمت عمق قابل استفاده برای رسیدن به آب است که در ماههای متفاوت سال این عمق بسته به آبیاری متفاوت خواهد بود؛ این هدایت ریشه برای رسیدن به سطح مرطوب خاک، یک فرایند بسیار تخصصی است که در اختیار متخصصان است.