:
كمينه:۲۳.۷۹°
بیشینه:۲۶.۹۹°
Updated in: ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۳
سهم 7.7 درصدی بانک صادرات ایران از سپرده و تسهیلات بانک های کشور

موفقیت وبصادر در کاهش هزینه جذب منابع و سهم بیش از 67 درصدی سپرده های بدون هزینه و کم هزینه

سپرده های بدون هزینه شامل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز ریالی و ارزی معادل253 همت است که سهم 36 درصدی از کل سپرده ها دارند. همچنین 31 درصد کل سپرده های بانک صادرات ایران با رقم 217 همت را سپرده های کم هزینه، 33 درصد سپرده ها را با رقم 230 همت بلندمدت یا با هزینه بالا تشکیل می دهد. براین اساس روی هم رفته سهم سپرده های کم هزینه و بدون هزینه بانک صادرات ایران 67 درصد کل سپرده های این بانک است.
کد خبر: ۲۱۷۳۷۸
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۰

موفقیت وبصادر در کاهش هزینه جذب منابع و سهم بیش از 67 درصدی سپرده های بدون هزینه و کم هزینهاقتصاد گردان – محسن شمشیری
ترکیب منابع بانک صادرات ایران نشان می دهد که سپرده های بدون هزینه شامل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز ریالی و ارزی معادل253 همت سهم 36 درصدی از کل سپرده ها دارند. همچنین 31 درصد کل سپرده های بانک صادرات ایران با رقم 217 همت را سپرده های کم هزینه شامل حساب های کوتاه مدت ریالی، سایر سپرده ها و سپرده های بلندمدت تشکیل می دهند . از سوی دیگر، 33 درصد سپرده ها با رقم 230 همت سپرده های بلندمدت یک، دو و سه ساله، گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام با هزینه بالا تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، بانک صادرات ایران موفق شده 67 درصد منابع خود را با هزینه کم یا بدون هزینه جذب نماید. 
مانده سپرده های ارزی و ریالی بانک صادرات ایران از رقم 542 همت در 1401 به 700 همت در 1402رسیده و 29.15 درصد رشد داشته و بانک صادرات ایران موفقیت بزرگی در جذب منابع و نقدینگی سال 1402 داشته است زیرا براساس اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال 1402 معادل 24.3 درصد بوده است
براساس مانده 8783 هزار میلیارد تومانی سپرده ریالی و ارزی کل بانک های کشور در بهمن ماه 1402، بانک صادرات ایران با مانده 700 همت، سهم 7.7 درصد از کل سپرده های بانکی کشور داشته است. همچنین براساس مانده تسهیلات 6667 هزار میلیارد تومانی بانک های کشور، سهم بانک صادرات ایران با مانده تسهیلات 520 هزار میلیارد تومانی، معادل 7.77 درصد کل تسهیلات کشور بوده است. 
عملکرد بانک صادرات ایران در سال 1402 نشان می دهد که به دنبال موفقیت این بانک در جذب منابع ارزان قیمت سه سال اخیر و کاهش هزینه ها، در سال 1402 نیز به دستاوردهای بهتری رسیده و در حال حاضر بیش از 67 درصد سپرده های این بانک را سپرده های بدون هزینه و کم هزینه تشکیل می دهد که در کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری بانک موثر بوده است.
مانده تسهیلات بانک صادرات ایران در پایان بهمن ماه 1402 معادل 520 همت و مانده سپرده ها 700 همت اعلام شده است. 

سهم 36 درصدی سپرده بدون هزینه 

سپرده های بدون هزینه بانک صادرات ایران در پایان 1402 روی هم معادل 253 هزارمیلیارد تومان گزارش شده که سهم آن از کل سپرده ها 36 درصد است.
وضعیت سپرده‌ها نشان می‌دهد که سپرده‌های بدون هزینه شامل سپرده قرض الحسنه جاری ریالی 186 هزار میلیارد تومان، سپرده قرض الحسنه جاری ارزی 1373 میلیارد تومان، سپرده قرض الحسنه پس‌انداز ریالی 62 هزار و 978 میلیارد تومان، سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی 2240 میلیارد تومان اعلام شده است.

217 هزار میلیارد تومان سپرده کم هزینه

مجموع سپرده های کم هزینه بانک صادرات در سال 1402 معادل 217 هزار میلیارد تومان بوده که شامل 145 هزار و500 میلیارد تومان سپرده های کوتاه مدت و کوتاه مدت ویژه، 20 هزار و937 میلیارد تومان سپرده های بلندمدت ارزی، 50 هزار و464 میلیارد تومان سایر سپرده ها می شود. این سپرده ها با نرخ های سود سالانه زیر 10 درصد جذب شده اند و معادل 7136 میلیارد تومان سود بابت یکسال به آنها پرداخت شده که نرخ جذب میانگین این گروه از سپرده ها زیر 5 درصد بوده است. براین اساس 31 درصد کل سپرده های بانک صادرات ایران را سپرده های کم هزینه تشکیل داده است.

33 درصد سپرده ها را بلندمدت تشکیل می دهد

 230 هزارمیلیارد تومان از سپرده های بانک صادرات ایران را سپرده بلندمدت یک، دو و سه ساله، گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام و سپرده های کوتاه مدت ارزی، تشکیل داده است که البته بیشترین رقم متعلق به سپرده سه ساله با رقم 105 همت است. سهم سپرده های بلندمدت یا با هزینه بیشتر معادل 33 درصد از کل سپرده ها بوده است. 
سپرده یکساله 50 هزار و 303 میلیارد تومان، سپرده دو ساله 29 هزار و 117 میلیارد تومان، سپرده سه ساله 105 هزار و 714 میلیارد تومان، گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام 42 هزار و 378 میلیارد تومان، سپرده کوتاه مدت ارزی نیز معادل 2948 میلیارد تومان اعلام شده است. براین اساس مانده سپرده های بلندمدت و با هزینه و نرخ سود بالای 10 درصد روی هم 230 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. به عبارت دیگر، معادل 33 درصد سپرده های بانک صادرات ایران را سپرده های با هزینه بالا تشکیل می دهد.
سپرده های بدون هزینه شامل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز ریالی و ارزی سهم 36 درصدی از کل سپرده ها دارند. همچنین 31 درصد کل سپرده های بانک صادرات ایران را سپرده های کم هزینه، 33 درصد سپرده ها را بلندمدت یا با هزینه بالا تشکیل می دهد. روی هم رفته 67 درصد سپرده های بانک صادرات ایران را کم هزینه و بدون هزینه تشکیل می دهد و این بانک علاوه بر موفقیت در رشد 29 درصدی منابع خود که از رشد نقدینگی 24 درصدی کشور بالاتر است در جذب منابع کم هزینه و بدون هزینه و به خصوص رشد سپرده قرض الحسنه جاری موفقیت و دستاورد قابل توجهی را ثبت کند.

بانک صادرات ایران اعلام کرده که با افزایش سرمایه خود به 120 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال، و توسعه انواع خدمات بانکداری الکترونیک و رشد بالای جذب منابع در نظام بانکی، موقعیت و حضور خود را به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور در بین بانک های کشور تقویت کرده و با حدود دو هزار شعبه، رشد قابل توجه در خدمات بانکداری مدرن، سهم بالای 11.5 درصدی از کارت های بانکی و جذب بیش از 700 همت از نقدینگی کشور، از توان بالای تسهیلات دهی در مجموعه بانک های کشور برخوردار شده و در بین سه بانک بزرگ کشور قرار دارد. 
بانک صادرات ایران همچنین با رشد قابل توجه در بانکداری الکترونیک و تراکنش های بانکی، رشد بالای عملکرد شرکت خدمات سپهر الکترونیک به خصوص پرداخت های اینترنتی، توسعه بانکداری شرکتی و جذب منابع بیشتر، پنج طرح و محصول برتر در شرایط رعایت نرخ سود و کاهش بهای تمام شده پول، توسعه سامانه‌های بانکداری باز، بانکداری شرکتی و بانکداری جامع بازاریابی و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بانک، نه تنها از جایگاه بالایی در بین بانک های بزرگ کشور برخوردار است، بلکه به عنوان نخستین بانک در کشور برخی خدمات متفاوت و شاخص را ارائه داده که به بهبود خدمات بانکی به مردم و شرکت ها منجر شده و جذب بیشتر شرکت ها و فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. وبصادر از طریق خدمات نوین و ویژه خود از جمله چک الکترونیک و عبور از مرز 4 میلیون چکنو صادره، سامانه «ست» یا توثیق الکترونیکی دارایی، برات الکترونیک برای تأمین مالی تولید در محیط سندباکس، پلتفرم بانکداری دیجیتال «سپینو»، تحول بزرگی در خدمات نوین بانکداری الکترونیک و پرداخت چک، وثیقه گذاری دارایی های نقد شونده و منقول برای تسهیلات و... ایجاد کرده است.