:
كمينه:۲۰.۴°
بیشینه:۲۰.۹۹°
Updated in: ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۴
درآمد تسهیلات وبصادر به میزان 10 درصد مانده تسهیلات در یازده ماه اول

سهم بالای 29 درصدی مرابحه از تسهیلات و تحقق مسوولیت های اجتماعی وبصادر در کمک به کسب و کار مردم

سهم بالای 28.9 درصدی مرابحه از مانده تسهیلات و سهم بالای 36.5 درصدی آن از درآمد تسهیلات نشان می دهد که بانک صادرات ایران در رفع گرفتاری ها و مشکلات روزمره مردم، خانوارها، و تولیدکنندگان نقش موثری ایفا کرده و در راستای مسوولیت های اجتماعی خود، مردم را در شرایط تورم و مشکلات اقتصادی حمایت کرده و در تامین منابع مورد نیاز بخش های اقتصادی جامعه، سرعت عمل قابل توجهی داشته و در عین حال منافع مردم و سهامداران را نیز تامین کرده است
کد خبر: ۲۱۶۷۵۵
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۴

سهم بالای 29 درصدی مرابحه از تسهیلات و تحقق مسوولیت های اجتماعی وبصادر و کمک به کسب و کار مردماقتصاد گردان – محسن شمشیری
براساس مانده 8783 هزار میلیارد تومانی سپرده ریالی و ارزی کل بانک های کشور در بهمن ماه 1402، بانک صادرات ایران با مانده 669 همت، سهم بانک صادرات ایران معادل 7.6 درصد کل سپرده های بانکی کشور است. همچنین براساس مانده تسهیلات 6667 هزار میلیارد تومانی بانک های کشور، سهم بانک صادرات ایران با مانده تسهیلات 518 هزار میلیارد تومانی، معادل 7.77 درصد کل تسهیلات کشور بوده است.
مانده تسهیلات بانک صادرات ایران در پایان بهمن ماه 1402 به 518 هزار و 373 میلیارد تومان رسیده که مرابحه با 149 هزار میلیارد تومان و 28.9 درصد کل تسهیلات، بیشترین سهم از مانده تسهیلات را به خود اختصاص داده است.
با توجه به مانده سپرده های بانک صادرات ایران که در پایان بهمن ماه 1402 معادل 669 همت گزارش شده، سهم تسهیلات 518 همتی از این سپرده ها معادل 77.4 درصد بوده و نشان می دهد که بانک صادرات ایران علاوه بر پرداخت تسهیلات به مردم، تولید کنندگان، بخش های اقتصادی و خانوارها و کمک به حل مشکلات اقتصادی، شاخص های کنترل و نظارت بانکی را نیز رعایت کرده و 23 درصد منابع خود را تحت عنوان سپرده قانونی و نقدینگی مورد نیاز در بانک برای امور مختلف بانکی حفظ کرده و سیاست انضباط مالی و کنترل معوقات را در دستور کار خود داشته است.
در رتبه های بعدی نیز مانده تسهیلات قرض الحسنه، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده، خرید دین، فروش اقساطی، تسهیلات ارزی، سلف، مشارکت مدنی، جعاله و سایر تسهیلات قرار دارند.

درآمد تسهیلات به میزان 10 درصد مانده تسهیلات در یازده ماه اول 

سهم بالای 29 درصدی مرابحه از تسهیلات و تحقق مسوولیت های اجتماعی وبصادر و کمک به کسب و کار مردمدرآمد حاصل از تسهیلات اعطایی در دوره یازده ماهه اول 1402 نیز معادل 51 هزار و 808 میلیارد تومان بوده که این رقم معادل 10 درصد مانده تسهیلات بانک صادرات ایران در پایان بهمن ماه 1402 بوده است. بیشترین حجم از درآمد تسهیلات اعطایی مربوط به مرابحه با 18934 میلیارد تومان یعنی نزدیک به 19 همت، بوده که سهم آن از کل درآمد تسهیلات بانک صادرات ایران 36.5 درصد است.
 سهم بالای 28.9 درصدی مرابحه از مانده تسهیلات و سهم بالای 36.5 درصدی آن از درآمد تسهیلات نشان می دهد که بانک صادرات ایران در رفع گرفتاری ها و مشکلات روزمره مردم، خانوارها، و تولیدکنندگان نقش موثری ایفا کرده و در راستای مسوولیت های اجتماعی خود، مردم را در شرایط تورم و مشکلات اقتصادی حمایت کرده و در تامین منابع مورد نیاز بخش های اقتصادی جامعه، سرعت عمل قابل توجهی داشته و در عین حال منافع مردم و سهامداران را نیز تامین کرده است.
همچنین در رتبه های بعدی مانده خرید دین 65056 میلیارد تومان، فروش اقساطی 48686 میلیارد تومان، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده 60096 میلیارد تومان، بوده و به ترتیب 12082، 7159 و 4404 میلیارد تومان درآمد تسهیلات داشته اند. 
همچنین درآمد تسهیلات بابت عقود مضاربه 3508 میلیارد تومان، سلف 2651 میلیارد تومان، جعاله 1501 میلیارد تومان، مشارکت مدنی 1053 میلیارد تومان، بدهکاران بابت ضمانتنامه‌های پرداخت شده 140 میلیارد تومان، تسهیلات ارزی 36 میلیارد تومان و سایر تسهیلات 285 میلیارد تومان بوده است.