:
كمينه:۲۱.۵۱°
بیشینه:۲۱.۹۹°
Updated in: ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۴
حضور موثر بانک صادرات ایران در کسب وکارهای مردم ومسوولیت های اجتماعی با سپرده جاری 166 هزار میلیارد تومانی

گردش مالی در حساب جاری وبصادر 5 برابر مانده سپرده ها بوده است / گردش مالی و دریافت و پرداخت ها دو برابر مانده سپرده های بانک صادرات ایران در مسیر کمک به کسب وکارهای مردم

شاخص گردش مالی و دریافت و پرداخت ها در طول یازده ماه اول 1402 در بانک صادرات ایران نشان می دهد که گردش سپرده ها دو برابر مانده سپرده ها گزارش شده و نشان دهنده گردش پول در اقتصاد و کسب وکارهای مردم و حضور موثر بانک صادرات ایران در فعالیت های اقتصادی ومسوولیت های اجتماعی بانک است. شاخص ها نشان می دهد که ماندگاری سپرده در بلندمدت بیشتر و در کوتاه مدت و جاری و پس انداز با گردش بالا مواجه بوده و از جمله در حساب جاری 5 برابر مانده آن، گردش مالی و دریافت و پرداخت داشته است.
کد خبر: ۲۱۶۷۵۴
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۳

گردش مالی در حساب جاری وبصادر 5 برابر مانده سپرده ها بوده است / گردش مالی  و دریافت و پرداخت ها دو برابر مانده سپرده های بانک صادرات ایران  در مسیر کمک به کسب وکارهای مردماقتصاد گردان – محسن شمشیری
شاخص گردش مالی و دریافت و پرداخت ها در طول یازده ماه اول 1402 در بانک صادرات ایران نشان می دهد که گردش سپرده ها دو برابر مانده سپرده ها گزارش شده و نشان دهنده گردش پول در اقتصاد و کسب وکارهای مردم و حضور موثر بانک صادرات ایران در فعالیت های اقتصادی ومسوولیت های اجتماعی بانک است. شاخص ها نشان می دهد که ماندگاری سپرده در بلندمدت بیشتر و در کوتاه مدت و جاری و پس انداز با گردش بالا مواجه بوده و از جمله در حساب جاری 5 برابر مانده آن، گردش مالی و دریافت و پرداخت داشته است.
میزان سپرده های تسویه شده یا پرداخت ها به مبلغ 1346 همت و میزان دریافت سپرده به میزان 1370 همت در طول یازده ماهه 1402 که دو برابر مانده سپرده ها به مبلغ 669 همت است نشان می دهد که در طی دوره یازده ماهه 1402 گردش حساب های سپرده دو برابر مانده بوده است یعنی دو برابر دریافت و پرداخت وجه صورت گرفته است. این موضوع به معنای گردش مالی پول از طریق بانک صادرات ایران در کسب وکارهای مردم، بازارها و بخش های مختلف اقتصاد است که چرخ اقتصاد را به حرکت در می آورد ومردم از طریق حساب های بانک صادرات ایران به کسب وکار خود می رسند. 
گردش مالی سپرده ها و حساب ها نشان می دهد که ماندگاری در بلندمدت بیشتر و در کوتاه مدت و جاری و پس انداز کمتر بوده است گردش سپرده های کوتاه مدت سه برابر مانده آن بوده، در حساب جاری ریالی نزدیک به 5 برابر مانده است. البته برداشت از حساب ها و تسویه حساب سپرده در حساب های سپرده بلندمدت یک تا سه ساله، گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام، بلندمدت و کوتاه مدت ارزی، بسیار کمتر بوده و ماندگاری سپرده بیشتر بوده است. اما در حساب های جاری و پس انداز قرض الحسنه و کوتاه مدت، ماندگاری کمتر بوده و گردش حساب و تسویه سپرده چند برابر مانده سپرده ها در پایان بهمن بوده است. 
این موضوع نشان می دهد که بانک ها برای نگهداری پول و افزایش ماندگاری سپرده ها باید بیشتر روی حساب های سپرده بلندمدت کار کنند. 
گردش مالی و دریافت و پرداخت ها در بانک صادرات ایران دو برابر مانده سپرده است که نشان دهنده گردش چرخ اقتصاد و پول در بازارهای مختلف و کمک به ایجاد رونق و رشد ارزش افزوده در اقتصاد است.
 
حساب جاری با بیشترین مانده سپرده 

بیشترین مبلغ سپرده های بانک صادرات ایران متعلق به حساب جاری قرض الحسنه با 166 همت، سپرده کوتاه مدت با 135 همت، سپرده سه ساله با 98 همت است. این موضوع نشان می دهد که بانک صادرات ایران در جذب منابع بدون هزینه و کم هزینه موفقیت زیادی داشته است. وجود منابع در حساب جاری علاوه بر کم هزینه بودن، نشانه گردش مالی مناسب در بخش تولید، خرید وفروش و بازارهای مختلف اقتصاد است. حساب های کوتاه مدت نیز عمدتا به صورت کارت در دست مردم برای خریدهای مختلف است. اما جذب منابع بلندمدت سه ساله قابل توجه در بانک صادرات ایران، به معنای آن است که بانک و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می توانند روی این سرمایه برای حداقل سه سال حساب بازکنند و این موضوع به گردش چرخ های اقتصاد، تامین نقدینگی و... کمک قابل توجه خواهد کرد. 
براساس مانده 8783 هزار میلیارد تومانی سپرده ریالی و ارزی کل بانک های کشور در بهمن ماه 1402، بانک صادرات ایران با مانده 669 همت، سهم بانک صادرات ایران معادل 7.6 درصد کل سپرده های بانکی کشور است. همچنین براساس مانده تسهیلات 6667 هزار میلیارد تومانی بانک های کشور، سهم بانک صادرات ایران با مانده تسهیلات 518 هزار میلیارد تومانی، معادل 7.77 درصد کل تسهیلات کشور بوده است.
عملکرد بانک صادرات ایران در سال 1402 نشان می دهد که به دنبال موفقیت این بانک در جذب منابع ارزان قیمت سه سال اخیر و کاهش هزینه ها، در سال جاری نیز به دستاوردهای بهتری رسیده و در حال حاضر بیش از 66 درصد سپرده های این بانک را سپرده های بدون هزینه و کم هزینه تشکیل می دهد که در کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری بانک موثر بوده است. 
مانده تسهیلات بانک صادرات ایران در پایان بهمن ماه 1402 معادل 518 همت و مانده سپرده ها 669 همت اعلام شده است. 
سپرده های بدون هزینه شامل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز ریالی و ارزی سهم 34.9 درصدی از کل سپرده ها دارند. همچنین 31.4 درصد کل سپرده های بانک صادرات ایران را سپرده های کم هزینه، 33.7 درصد سپرده ها را بلندمدت یا با هزینه بالا تشکیل می دهد.

سقف 15 همت گواهي سپرده خاص با نرخ 30 درصدی برای بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران اعلام کرد که سقف انتشار گواهي سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد علي الحساب و بازخريد قبل از سررسيد با نرخ 12 درصد  به ميزان 15 هزار ميليارد تومان با نرخ سپرده قانوني 10 درصد تخصيص يافته و طي بازه زماني 11 بهمن تا  17 بهمن 1402 مشتريان عرضه شده است.