:
كمينه:۲۱.۵۱°
بیشینه:۲۱.۹۹°
Updated in: ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۴
با سهم 7.5 درصدی ازمبلغ تراکنش بازار و تصاحب جایگاه سوم مبلغ تراکنش اینترنتی، شرکت الکترونیک سپهر رکورد شکنی کرد

رکوردشکنی‌ پرداخت الکترونیک سپهر در پنج شاخص رشد سهم بازار مبلغ تراکنش، ابزار ومبلغ اینترنتی، مبلغ خرید و کارتخوان / رشد بالای 10.5 درصدی سهم بازارالکترونیک سپهر از ابزارهای پذیرش اینترنتی تراکنش دار

تداوم رکوردشکنی‌های پرداخت الکترونیک سپهر در پنج شاخص محصول رشد 4.6 درصدی سهم بازار سپهر الکترونیک وهماهنگی کارکنان و بهبود سطح فنی و زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات در اجرای برنامه عملیاتی بوده و در 5 شاخص افزایش سهم بازار مبلغ تراکنش، رشد در سهم ابزار اینترنتی تراکنش دار، رشد مبلغ تراکنش اینترنتی، رشد سهم مبلغ تراکنش خرید و رشد مبلغ تراکنش های کارتخوان رتبه نخست را کسب کرده است
کد خبر: ۲۱۶۳۶۷
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۹
اقتصادگردان-  محسن شمشیری

براساس گزارش دی ماه 1402 بازار تراکنش های بانکی، شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در ادامه برنامه استراتژیک توسعه بازار خود با تمرکز جامع در کلیه ابزارهای پذیرش، در 5 شاخص رکورد شکنی کرد و در افزایش سهم بازار مبلغ تراکنش، رشد در سهم ابزار اینترنتی تراکنش دار، رشد مبلغ تراکنش اینترنتی، رشد سهم مبلغ تراکنش خرید و رشد مبلغ تراکنش های کارتخوان رتبه نخست را کسب کرده است.
پرداخت الکترونیک سپهر در دی ماه 1402 با سهم 5.16 درصدی از تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار، با0.26 درصد رشد همراه بوده و با سهم 26.11 درصدی از ابزار اینترنتی تراکنش دار، با رشد 10.55 درصدی مواجه شده است که رشد بالایی محسوب می شود. در سهم بازار ابزارهای پذیرش اینترنتی تراکنش دار شرکت "پرداخت الکترونیک سپهر" بیشترین رشد را نشان میدهد.
در سهم از مبلغ تراکنش های خرید نیز با سهم 7.56 درصدی با رشد 1.43 درصدی همراه بوده که رشد بالایی است و در سهم از  مبلغ تراکنش قبض و خرید شارژ نیز با 2.26 درصد مواجه شده است.
سهم از مبلغ تراکنش کارتخوان فروشگاهی 4.84 درصد با 0.25 درصد بهبود همراه بوده است. همچنین سهم از مبلغ تراکنش ابزار اینترنتی با سهم 17.27 درصد با رشد قابل توجه 4.58 درصدی مواجه شده است.
از نظر سهم از بازار شرکتهای پرداخت نیز با سهم 7.5 درصدی عملا به هفتمین شرکت پرداخت الکترونیک از نظر سهم از بازار تبدیل شده است.
براساس آمارهای شاپرک، این شرکت رتبه نخست در افزایش سهم بازار مبلغ تراکنش با 1.38 درصد رشد، رتبه نخست رشد در سهم ابزار اینترنتی تراکنش دار با 10.55درصد رشد، رتبه نخست در رشد مبلغ تراکنش اینترنتی با 4.58 درصد رشد، رتبه نخست در رشد سهم مبلغ تراکنش خرید با 1.43درصد رشد و رتبه نخست (به صورت مشترک) در رشد مبلغ تراکنش های کارتخوان با 0.25 درصد رشد را نصیب خود کرده و نشان دهنده موفقیت این شرکت در بازاریابی، نفوذ در بازار و قراردادهای جدید و همچنین استفاده از پشتیبانی بالای تعداد شعب و مشتریان، حساب ها، کارت های بانکی و شبکه پرداخت بانک صادرات ایران در سراسر کشور است.
  این شرکت در راستای توسعه سهم بازار خود و به منظور تحقق هدف کسب رتبه ششم در برنامه سال مالی جدید با تمرکز بیش از پیش بر توسعه تعداد ابزارهای پذیرش کارتخوان فروشگاهی و سهم بازار ابزارهای اینترنتی، توانست برای هفتمین ماه متوالی در رشد سهم تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی و رشد مبلغ تراکنش های اینترنتی در شاخص‌های دیگری همچون رتبه دوم در سهم ابزار فعال سیستمی کارتخوان با 0.29 درصد رشد، رتبه دوم در سهم کارتخوان تراکنش‌دار با 0.26 درصد رشد، رتبه دوم در توسعه ابزارهای سیستمی اینترنتی با 0.15 درصد رشد را به خود اختصاص دهد.
 این شرکت قصد دارد برنامه توسعه خود در سال مالی 1403 برای توسعه سهم از بازار خود را با رشدی چشمگیر و با هدف کسب رتبه های بالاتر، آغاز کند.
داود قربانی مدیر بازاریابی شرکت پرداخت الکترونیک سپهر گفت: رتبه نخست رشد در سه شاخص سهم مبلغ از تراکنشهای ابزار اینترنتی، سهم مبلغ از تراکنش‌های خرید و سهم از ابزار اینترنتی تراکنش‌دار در دی ماه 1402 به شرکت پرداخت الکترونیک سپهر رسید. طبق گزارش اقتصادی شاپرک، این شرکت در دی ماه امسال ضمن ورود به کانال 7 درصدی از سهم بازار مبلغ تراکنش با 1.38 درصد افزایش توانست در شاخص­ سهم مبلغ از تراکنش ‌های ابزار اینترنتی با رشد 4.58 درصدی نسبت به آذر ماه به عدد 17.27 درصد معادل 38.8 همت برسد و بار دیگر بالاترین میزان رشد در این شاخص را بین سایر شرکتهای پرداخت به خود اختصاص دهد و با یک رتبه ارتقا، جایگاه سوم را مجددا تصاحب کند.
رشد سپهر طی یک سال اخیر در صنعت پرداخت مستمر بوده و با حفظ این روند موفق شده در دی ماه بالاترین رشد در سهم ابزار اینترنتی تراکنش‌دار به میزان 10.44 درصد را نیز کسب کند
تحقق اهداف یکساله و دستاوردهای قابل توجه سپهر ماحصل هماهنگی کارکنان و بهبود سطح فنی و زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات در اجرای برنامه عملیاتی بوده و در سال آتی نیز روند توسعه ادامه دارد.