:
كمينه:۲۰.۴°
بیشینه:۲۰.۹۹°
Updated in: ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۴
دکتر محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران: بیش از ۶۷ درصد از مبادلات تجارت خارجی شامل صادرات واردات از گمرکات ۴ استان انجام شد

سهم 67 درصدی هرمزگان، تهران، خوزستان و بوشهر از مبادلات تجاری، صادرات و واردات کشور در 1402

در بین ٣١ استان، بیشترین میزان مبادلات تجاری به لحاظ ارزش، متعلق به استان هرمزگان با رقمی بالغ بر 52 هزار و 405 هزار تن و به ارزش 33795 میلیون دلار بوده و نزدیک به 30 درصد از وزن و بیش از 29.25 ارزش کل مبادلات کشور را به خود اختصاص داده است. تهران در رتبه دوم با ارقام 1454 هزار تن و 15390 میلیون دلار، به ترتیب سهمی در حدود 83 صدم درصد از وزن و 13.3 درصد از را به خود اختصاص داده است.سومین استان خوزستان بوده که با 36 هزار و172 تن و 15111 میلیون دلار، سهمی نزدیک به 20.6 درصد از وزن و13.08 درصد داشته است. بوشهر با نزدیک به 13 میلیارد دلار در رتبه چهارم بوده است
کد خبر: ۲۱۷۰۶۷
تاریخ انتشار: ۰۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۴

سهم 67 درصدی هرمزگان، تهران، خوزستان و  بوشهر از مبادلات تجاری، صادرات و واردات کشور در 1402اقتصاد گردان - دکتر محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به سهم گمرکات کشور از تجارت خارجی در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: بیش از ۶۷ درصد از مبادلات تجارت خارجی شامل صادرات واردات از گمرکات ۴ استان انجام شد.در بین ٣١ استان، بیشترین میزان مبادلات تجاری به لحاظ ارزش، متعلق به استان هرمزگان با رقمی بالغ بر 52 هزار و 405 هزار تن و به ارزش 33795 میلیون دلار بوده و نزدیک به 30 درصد از وزن و بیش از 29.25 ارزش کل مبادلات کشور را به خود اختصاص داده است. تهران در رتبه دوم با ارقام 1454 هزار تن و 15390 میلیون دلار، به ترتیب سهمی در حدود 83 صدم درصد از وزن و 13.3 درصد از را به خود اختصاص داده است.سومین استان خوزستان بوده که با 36 هزار و172 تن و 15111 میلیون دلار، سهمی نزدیک به 20.6 درصد از وزن و13.08 درصد داشته است. بوشهر با نزدیک به 13 میلیارد دلار در رتبه چهارم بوده است

وی افزود: گزارش مبادلات تجارت خارجی(صادرات و واردات) به تفکیک حوزه های نظارت طی دوازده ماهه سال ۱۴۰۲ وحجم مبادلات تجاری به تفکیک استانها، تعداد اظهارنامه های صادراتی و وارداتی هر گمرک و رتبه  هر گمرک و استان از میزان مبادلات تجاری نشان می دهد که در بین ٣١ استان، بیشترین میزان مبادلات تجاری به لحاظ ارزش، در دوازده ماهه سال متعلق به استان هرمزگان با رقمی بالغ بر 52 هزار و 405 هزار تن و به ارزش 33795 میلیون دلار بوده است. این استان در مجموع،  نزدیک به 30 درصد از وزن و بیش از 29.25 ارزش کل مبادلات کشور را طی دوازده ماهه سال جاری به خود اختصاص داده است.
 پس از آن، استان تهران با اختلاف قابل توجهی در رتبه دوم جدول قرار داشته و با ارقام 1454 هزار تن و 15390 میلیون دلار، به ترتیب سهمی در حدود 83 صدم درصد از وزن و 13.3 درصد از ارزش کل مبادلات بازرگانی کشور را به خود اختصاص داده است. 
سومین استان کشور به لحاظ مجموع ارزش مبادلات بازرگانی، خوزستان بوده که با 36 هزار و172 تن و 15111 میلیون دلار، سهمی نزدیک به ۶۲.20 درصد از وزن و13.08 درصد از ارزش کل مبادلات بازرگانی کشور را تشکیل داده است. 


سهم 67 درصدی هرمزگان، تهران، خوزستان و  بوشهر از مبادلات تجاری، صادرات و واردات کشور در 1402مجموع مبادلات تجاری کشور به تفکیک استانها و گمرکات زیر مجموعه 

رضوانی فر گفت: آمار مبادلات تجاری به تفکیک استانهای زیر مجموعه آنها طی دوازده ماهه سال 1402  به ترتیب سهم آنها از ارزش مبادلات بازرگانی هر استان نشان می دهد که در استان هرمزگان که عمده ترین استان از نظر ارزش مبادلات بازرگانی طی دوازده ماهه امسال بوده، گمرک منطقه ویژه شهیدرجایی  بیشترین سهم از کل ارزش مبادلات را با رقمی در حدود 25.6 درصد به خود اختصاص داده است. این گمرک، عمده ترین گمرک وارداتی و دومین گمرک صادراتی کشور به لحاظ ارزش بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در رویه واردات کاهشی 9.64 درصدی در وزن و افزایشی 1.19 درصدی در ارزش دلاری داشته و در رویه صادرات نیز افزایشی 45.58 درصدی در وزن و 5.67 درصدی در ارزش دلاری داشته است. 
به همین ترتیب سهم همه گمرکات و رتبه آنها به لحاظ ارزش در استان و کل کشور، تغییرات وزن و ارزش واردات و صادرات به نسبت مدت مشابه سال قبل و تعداد اظهارنامه ها اعلام شده است.
شایان ذکر است منظور از گمرک در جداول، گمرکی است که تشریفات ترخیص گمرکی در آنجا انجام شده و منظور گمرک مرز خروج نمیباشد.

 

سهم 67 درصدی هرمزگان، تهران، خوزستان و  بوشهر از مبادلات تجاری، صادرات و واردات کشور در 1402


    
استانهای دارای بیشترین سهم از کل ارزش صادرات 

رئیس کل گمرک ایران گفت: در دوازده ماهه سال 1420، استانهای عمده به لحاظ ارزش صادرات، به ترتیب استانهای  هرمزگان،  بوشهر و خوزستان بوده اند. استان هرمزگان با 43550 هزار تن کالاهای صادره و به ارزش  12062 میلیون دلار، در رتبه نخست بوده است. استان بوشهربا ارقامی در حدود 30167 هزار تن و 10690 میلیون دلار در رتبه دوم و صادرات از طریق استان خوزستان به عنوان سومین استان به لحاظ ارزش صادرات، به ترتیب به 19789 هزار تن و 5634 میلیون دلار رسیده است.

سهم 67 درصدی هرمزگان، تهران، خوزستان و  بوشهر از مبادلات تجاری، صادرات و واردات کشور در 1402


 
استانهای دارای بیشترین سهم از کل ارزش واردات

وی اظهار داشت: استان  هرمزگان در جایگاه نخست جدول استانها از لحاظ ارزش واردات قرار دارد. در دوازده ماهه سال جاری، واردات از این استان به ارقام 8990 هزار تن و 21733 میلیون دلار بالغ گشته است. دومین جایگاه جدول مذکور، به استان تهران تعلق داشته که وزن و ارزش واردات آن به  592 هزار تن و 13678 میلیون دلار رسیده است. سومین استان کشور از نظر ارزش نیز، خوزستان بوده که واردات آن به ارقام  16383 هزارتن و 9477 میلیون دلار ، رسیده است.
در ادامه نمودار تغییرات ارزش صادرات، واردات و مجموع مبادلات تجاری سه استان برتر کشور از نظر مجموع مبادلات تجاری طی دوازده ماهه سالهای ۲١٤٠-١٤٠١ آورده شده است.
 
 سهم 67 درصدی هرمزگان، تهران، خوزستان و  بوشهر از مبادلات تجاری، صادرات و واردات کشور در 1402