:
كمينه:۱۳.۷۹°
بیشینه:۱۵.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۵
میانگین پرداخت کارمزد شبکه بانکی برای تراکنش خرید 82 ریال و پرداخت قبض و شارژ 191 ریال بوده است
هزینه کارمزد تراکنش های بانک ملت در آذر 1401 کمتر از میانگین کارمزد شبکه بانکی در تراکنش خرید و پرداخت قبض وشارژ بوده است.رقم کارمزد پرداخت به ازای هر ۱۰ هزار تومان تراکنش خرید در آذر 1401 به طور میانگین برای همه بانک ها ۸۲ ریال و میانگین کارمزد در کل شبکه بانکی بابت هر ۱۰ هزار تومان خرید شارژ و پرداخت قبض معادل ۱۹۱ ریال بوده است. اما این رقم در بانک ملت برای تراکنش خرید 79 ریال و برای پرداخت قبض و خرید شارژ معادل 179 ریال بوده که کمتر از میانگین شبکه بانکی بوده است.
کد خبر: ۲۰۲۲۸۷
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۶:۵۱
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
 هزینه کارمزد تراکنش های بانک ملت  در آذر 1401 کمتر از میانگین کارمزد شبکه بانکی در تراکنش خرید و پرداخت قبض وشارژ بوده است.رقم کارمزد پرداخت به ازای هر ۱۰ هزار تومان تراکنش خرید در آذر 1401 به طور میانگین برای همه بانک ها ۸۲ ریال و میانگین کارمزد در کل شبکه بانکی بابت هر ۱۰ هزار تومان خرید شارژ و پرداخت قبض معادل ۱۹۱ ریال بوده است. اما این رقم در بانک ملت برای تراکنش خرید 79 ریال و برای پرداخت قبض و خرید شارژ معادل 179 ریال بوده که کمتر از میانگین شبکه بانکی بوده است.
بانک سپه با ۱۲۹ ریال بیشترین مبلغ کارمزد را پرداخت کرد و بانک توسعه صادرات با ۸ ریال کمترین مبلغ کارمزد را بابت جذب منابع در تراکنش‌ خرید داشته است.
مبلغ کارمزد بانک پارسیان ۱۱۱ ریال، بانک ملی ۸۲ ریال، بانک کشاورزی ۸۱ ریال، بانک ملت ۷۹ ریال، بانک صادرات ۶۲ ریال، بانک تجارت ۵۸ ریال، کارمزد بابت هر ۱۰ هزار تومان جذب منابع در تراکنش خرید پرداخت کردند.
 برای هر ۱۰ هزار تومان تراکنش‌ پرداخت قبض و خرید شارژ نیز بانک کشاورزی ۲۸۶ریال، بانک صادرات ۲۲۴ریال، بانک ملی ۲۲۱ ریال، بانک سپه ۲۱۴ ریال، بانک ملت ۱۷۹ریال، بانک پارسیان ۱۲۵ ریال پرداخت کرده اند که میانگین آن در کل شبکه بانکی بابت هر ۱۰ هزار تومان خرید شارژ و پرداخت قبض معادل ۱۹۱ ریال بوده است.

به طور متوسط در آذر ماه 1401، بانک های پذیرنده میزان 82 ریال از هر صدهزار ریال مبلغ جذب شده را به عنوان کارمزد پرداخت کرده اند. در میان بانک های پذیرنده، بانک "توسعه صادرات ایران" با مبلغ 8 ریال  از هر صدهزار ریال مبالغ جذب شده کمترین و بانک "سپه" با مبلغ 129 ریال بیشترین مبلغ کارمزد را به ازای هر 100 هزار ریال مبلغ جذب شده، پرداخت کرده اند.
بر اساس ابلاغیه های بانک مرکزی مبنی بر تعیین کارمزدهای ارائه خدمات پرداخت کارت، در این بخش کارمزدی که توسط بانکهای صادرکننده به تراکنش های کارتی تعلق میگیرد، برای تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ تعریف شده است که در بخش آخر گزارش شاخص "میزان کارمزد پرداخت شده توسط بانک صادرکننده به ازای هر  100 هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ"، برای این دوره زمانی محاسبه شده است.
به ازای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ مبلغ 191 ریال کارمزد پرداخت نموده اند. در این بین، در آذر ماه 1401، بانک "شهر " با 60 ریال و پس از آن بانکهای "توسعه صادرات ایران"و بانک "گردشگری" با به ترتیب 66 ریال و 73ریال، پایین ترین مبلغ کارمزد را برای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه پرداخت کارتی و بانک "شرکت دولتی پست بانک" با مبلغ 394 ریال و پس از آن به ترتیب بانک "کشاورزی " با مبلغ 286ریال و بانک"رفاه کارگران" با مبلغ 265 ریال بالاترین مبلغ کارمزد را به ازای هر صدهزار ریال تراکنش پرداخت و قبض و خرید شارژ، پرداخت کرده اند.


نام:
ایمیل:
* نظر: