:
كمينه:۲۱.۵۱°
بیشینه:۲۱.۹۹°
Updated in: ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۴
دکتر محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اضافه کردن آمار نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی به گزارش تجارت خارجی از دو ماه پیش، اعلام کرد:

تجارت خارجی 139 میلیارد دلاری کشور با مازاد تراز تجاری 19 میلیاردی و رشد 2.7 درصدی در یازده ماه نخست امسال / شیب کسری تجاری بدون نفت در بهمن ماه 1402 کاهشی بوده است

محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران خبر داد: رشد 2.7 درصدی تجارت خارجی در یازده ماهه 1402 با رقم 138 میلیارد و 840 میلیون دلار با مازاد 19 میلیارد دلاری، رشد 7.84 درصدی صادرات نفت خام با رقم 32 میلیارد و 590 میلیون دلار، کاهش 8.87 درصدی صادرات غیر نفتی با مبلغ 44 میلیارد و 890 میلیون دلار، کاهش 2.82 درصدی مجموع صادرات کشور با رقم 78 میلیارد و 890 میلیون دلار، رشد 11.11 درصدی واردات کالا با رقم 59 میلیارد و 880 میلیون دلار، کاهش 16 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی با رقم 1 میلیارد و 90 میلیون دلار، رشد 92 درصدی صادرات چمدانی با رقم 20 میلیون دلار، از مهمترین شاخص های گزارش تجارت خارجی ایران در یازده ماهه نخست 1402 بوده که از سوی گمرک ایران اعلام شده است
کد خبر: ۲۱۶۵۵۷
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۴
اقتصاد گردان -
دکتر محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: رشد 2.7 درصدی تجارت خارجی در یازده ماهه 1402 با رقم 138 میلیارد و 840 میلیون دلار با مازاد 19 میلیارد دلاری، رشد 7.84 درصدی صادرات نفت خام با رقم 32 میلیارد و 590 میلیون دلار، کاهش 8.87 درصدی صادرات غیر نفتی با مبلغ 44 میلیارد و 890 میلیون دلار، کاهش 2.82 درصدی مجموع صادرات کشور با رقم 78 میلیارد و 890 میلیون دلار، رشد 11.11 درصدی واردات کالا با رقم 59 میلیارد و 880 میلیون دلار، کاهش 16 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی با رقم 1 میلیارد و 90 میلیون دلار، رشد 92 درصدی صادرات چمدانی با رقم 20 میلیون دلار، از مهمترین شاخص های گزارش تجارت خارجی ایران در یازده ماهه نخست 1402 بوده که از سوی گمرک ایران اعلام شده است.
وی در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در آمار جدید تجارت خارجی که از دو ماه پیش در دستور کار گمرک ایران بوده، با هدف اعلام دقیق تر و شفاف تر آمارها و روشن کردن ابعاد تجارت خارجی و اقتصاد ایران، آمارهای مربوط به صادرات و واردات نفت، خدمات فنی و مهندسی و صنعت برق، نیز اضافه شده است.
وی اظهار داشت: تصویر کلی صادرات و واردات کشور در یازده ماه نخست 1402 نشان می دهد که تجارت خارجی کشور با در نظر گرفتن صادرات نفت، با ۱۹ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی مواجه است اما بدون نفت با ۱۵ میلیارد دلار کسری تجاری همراه بوده است. البته نکته حایز اهمیت این است که شیب منفی کسری تجاری بدون نفت در بهمن ماه 1402 کاهشی بوده است.
وی افزود: صادرات کالاهای پتروشیمی به عنوان مهمترین کالای صادراتی ایران با ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و به ارزش 17.9 میلیارد دلار، از نظر وزن با 9.37 درصد و از نظر ارزش با ۲۹ درصد کاهش مواجه شده که به گفته کارشناسان، ناشی از کاهش قیمت جهانی فرآورده‌های پتروشیمی بوده است.

رشد 2.7 درصدی تجارت خارجی در یازده ماهه 1402


وی گفت: مجموع مبادلات تجاری کشور در یازده ماهه اول سال 1402 شامل مجموع صادرات و واردات، به رقم 138 میلیارد و 840 میلیون دلار رسیده که نسبت به رقم 135 میلیارد و 190 میلیون دلار یازده ماهه 1401 به میزان 2.7 درصد رشد داشته است.

کاهش 8.8 درصدی صادرات غیر نفتی

رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: صادرات غیر نفتی با مبلغ 44 میلیارد و 890 میلیون دلار نسبت به رقم 49 میلیارد و 260 میلیون دلار، به میزان 8.87- درصد کاهش داشته است اما از نظر وزنی رشد 11.42 درصدی داشته است.

رشد 7.84 درصدی صادرات نفت خام

وی گفت: صادرات نفت خام با رقم 32 میلیارد و 590 میلیون دلار، نسبت به رقم 30 میلیارد و 220 میلیون دلار مدت مشابه سال قبل با 7.84 درصد رشد همراه بوده است.


کاهش 16 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی

وی اظهار داشت: صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز را رقم 1 میلیارد و 90 میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 16- درصدی داشته است.

رشد 92 درصدی صادرات چمدانی

رضوانی فر با اشاره به صادرات چمدانی اعلام کرد: صادرات چمدانی نیز با رقم 20 میلیون دلار رشد 92 درصدی داشته است.

کاهش 2.8 درصدی مجموع صادرات کشور

رئیس کل گمرک اظهار داشت: مجموع صادرات کشور نیز روی هم 78 میلیارد و 890 میلیون دلار بوده که نسبت به رقم 81 میلیارد و 180میلیون دلار یازده ماهه سال 1401 کاهش 2.82- درصدی داشته است. صادرات برق 9 ماهه نیز 300 میلیون دلار بوده است.

رشد 11 درصدی واردات کالا

وی با اشاره به آمار واردات گفت: میزان واردات کشور نیز با رقم 59 میلیارد و 880 میلیون دلار نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل با افزایش 11.11 درصدی همراه بوده است.
واردات 9 ماهه برق نیز 60 میلیون دلار بوده که کاهش 48 درصدی داشته است. مجموع واردات کشور نیز 59 میلیارد و 940 میلیون دلار است که رشد 11 درصدی داشته است.


تحلیل نکات اعلام شده در گزارش تجارت خارجی

رضوانی فر با تحلیل جزئیات آمار تجارت خارجی گفت: گزارش تجارت خارجی کشور(مشتمل بر اطلاعات مبادلات تجاری غیر نفتی ، نفت خام، برق، خدمات فنی و مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی) طی یازده ماه سال 1402 نشان می دهد که حجم تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) حدود 138.84 میلیارد دلار می باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشدی 2.7 درصدی داشته است.
در یازده ماهه سال 1402، با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق، شاهد حدود 19 میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی هستیم. اما بدون احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق، به حدود 15 میلیارد دلار کسری تجارت خارجی می رسیم.

صادرات غیر نفتی

ارزش صادرات با کاهش 87‏‏‏‏/8 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 89‏‏‏‏‏/44 میلیارد دلار رسیده است.وزن صادرات با حدود 125 میلیون تن با رشدی 42 ‏‏‏‏/11 درصدی روبه رو می باشد.

کاهش 28 درصدی صادرات پتروشیمی

صادرات کالاهای پتروشیمی با وزن 6‏‏‏‏/45 میلیون تن و ارزش 9‏‏‏‏/17 میلیارد دلار با کاهش 37‏‏‏‏/9 درصدی در وزن و 9‏‏‏‏/28 درصدی در ارزش دلاری مواجه شده است.

سه قلم عمده صادراتی

سه قلم عمده کالاهای صادراتی در یازده ماهه سال 1402، «گاز طبیعی مایع شده» با حدود 3 میلیارد دلار و سهم 85‏‏‏‏/6 درصد، «پروپان مایع شده» با 8‏‏‏‏‏/2 میلیارد دلار و سهم 16‏‏‏‏/6 درصد و «متانول» با حدود 2 میلیارد دلار و سهم 51‏‏‏‏/4 درصد بوده است.

10 قلم عمده صادراتی

در بین ده قلم عمده کالاهای صادراتی، بیشترین رشد ارزشی به ترتیب متعلق به کالاهای زیر بوده است:
1.    «سنگ آهن» با 64 درصد
2.    «گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده» با 54 درصد
3.    «محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد» با 28 درصد

بیشترین کاهش در صادرات

در بین ده قلم عمده کالاهای صادراتی، سه کالای زیر با بیشترین کاهش در ارزش مواجه شده اند:
1.    «گاز طبیعی مایع شده» با 55 درصد
2.    «پروپان مایع شده» با 22 درصد
3.    «بوتان مایع شده» با 21/9 درصد

کاهش 18 درصدی ارزش هر تن کالای صادراتی

 متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی از 440 دلار در یازده ماهه سال گذشته به 360 دلار در یازده ماهه سال 1402 رسیده، که نشانگر کاهش 18 درصدی است.

افزایش واردات

ارزش واردات با افزایش 1‏‏‏‏1درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 88‏‏‏‏‏/59 میلیارد دلار رسیده است.
وزن واردات با حدود 8‏‏‏‏/35 میلیون تن با افزایشی 4‏‏‏‏/6 درصدی روبه رو بوده است.

سه قلم عمده واردات

سه قلم عمده کالاهای وارداتی در یازده ماهه سال جاری، «ذرت دامی» با 5‏‏‏‏‏/3 میلیارد دلار و سهم 8‏‏‏‏/5 درصد، «تلفن های هوشمند» با 6‏‏‏‏‏/2 میلیارد دلار و سهم 27‏‏‏‏/4 درصد و «دانه سویا» با 8‏‏‏‏‏/1 میلیارد دلار و سهم 98‏‏‏‏/2 درصد بوده است.

10 قلم عمده وارداتی

در بین ده قلم عمده کالاهای وارداتی، بیشترین افزایش به لحاظ ارزش، به ترتیب متعلق به کالاهای زیر است:
1.    «طلا به اشکال خام»
2.    «تراکتورها» با رشد 69‏‏‏‏/129 درصدی
3.    «قطعات منفصله اتومبیل های سواری» با رشد 31‏‏‏‏/88 درصدی
در بین ده قلم عمده کالاهای وارداتی، بیشترین کاهش به لحاظ ارزش دلاری، به ترتیب متعلق به موارد زیر است:
1.    «برنج» با 42درصد کاهش
2.    «گندم» با 39 درصد کاهش
اقلام اساسی شامل ذرت دامی، دانه سویا، برنج، روغن دانه آفتابگردان، گندم و کنجاله سویا موجود در فهرست ده قلم اول کالاهای وارداتی، در مجموع از نظر وزنی 49 درصد و از نظر ارزشی 16 درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده اند.
میزان واردات کل کالاهای اساسی 25 قلم کالای اساسی در یازده ماهه سال جاری رقمی بالغ بر 9‏‏‏‏/22 میلیون تن و به ارزش 8‏‏‏‏‏/17 میلیارد دلار بوده است؛ که با اختصاص 97‏‏‏‏/63 درصد از وزن و 77‏‏‏‏/29 درصد از ارزش کل واردات، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی 30‏‏‏‏/1 درصدی در وزن و کاهشی 07‏‏‏‏/5 درصدی در ارزش دلاری داشته است.

رشد 4.4 درصدی ارزش هر تن کالای وارداتی

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی 1674 دلار بوده که نسبت به رقم 1603 دلار در یازده ماهه سال گذشته، 43‏‏‏‏/4 درصد رشد داشته است.

کشورهای عمده طرف معامله تجاری ایران

بزرگترین مقاصد صادراتی به ترتیب کشورهای زیر بوده است:
1. چین با 7‏‏‏‏‏/12 میلیارد دلار
2. عراق با 6‏‏‏‏‏/8 میلیارد دلار
3. امارات متحده عربی با 9‏‏‏‏‏/5 میلیارد دلار
4. ترکیه با 8‏‏‏‏‏/3 میلیارد دلار
5. هند با 0‏‏‏‏‏/2 میلیارد دلار
این پنج کشور، در مجموع سهمی در حدود 75 درصد از وزن و 73 درصد از کل ارزش صادرات کشور را به خود تخصیص داده اند.

5 کشور عمده معامله برای واردات


پنج کشور عمده طرف معامله واردات به ترتیب عبارتند از:
1.    امارات متحده عربی با 8‏‏‏‏‏/18 میلیارد دلار
2.    چین با 8‏‏‏‏‏/16 میلیارد دلار
3.    ترکیه با 8‏‏‏‏‏/6 میلیارد دلار
4.    آلمان با 9‏‏‏‏‏/1 میلیارد دلار
5.    هند با‏‏ 8‏‏‏/1 میلیارد دلار
این پنج کشور در مجموع از نظر وزنی حدود 24‏‏‏‏‏/65 درصد و از نظر ارزشی 82‏‏‏‏‏/76 درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده اند.

ترانزیت خارجی کشور طی یازده ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش حدود 35 درصدی به 1‏‏‏‏‏/16 میلیون تن رسیده است. بزرگترین گمرکات مبدأ ترانزیت خارجی کشور در مدت زمان مورد بررسی، به ترتیب گمرک «منطقه ویژه شهیدرجایی» با 8‏‏‏‏/4، «پرویزخان» با 5‏‏‏‏‏/3 و «باشماق» با 7‏‏‏‏‏/1 میلیون تن بوده اند.

آمار 9 ماهه برق

نکته حایز اهمیت در به روز رسانی آمار گمرک ایران این است که علی رغم پیگیری گمرک، وزارت نیرو، اطلاعات به روز شده برق در خصوص ۱۱ ماهه را ارائه نکرده و اطلاعات صادرات و واردات برق ۹ ماهه می‌باشد.

آمار مقايسه‌اي تجارت خارجی کشور یازده ماهه سال 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

فعاليت

یازده ماهه

سال 1402

یازده ماهه

سال 1401

درصد تغييرات

 نسبت به

مدت مشابه سال گذشته

وزن

(هزار تن)

ارزش

ميليارد ‌دلار

وزن

(هزار تن)

ارزش

ميليارد ‌دلار

وزن

دلار

صادرات غیر نفتی

124,756

44.89

111,969

49.26

11.42

8.87-

صادرات نفت خام

_

32.59

_

30.22

_

7.84

صادرات برق

_

0.30

_

0.39

_

23.08-

صادرات خدمات فنی مهندسی

_

1.09

_

1.3

_

-16

صادرات از محل تجارت چمدانی

9

0.02

6

0.01

55.38

92.27

مجموع صادرات

_

78.89

_

81.18

_

-2.82

واردات

35.766

59.88

33,616

53.89

6.40

11.11

واردات برق

_

0.06

_

0.12

_

-47.83

مجموع واردات

_

59.94

_

54.01

_

10.99

مجموع مبادلات تجاری

_

138.84

_

135.19

_

2.70