:
كمينه:°
بیشینه:°
Updated in: ۲۸ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۵
5 بانک کشور 586 میلیارد تومان به خانوارهای فاقد مسکن پر جمعیت وام دادند

بانک صادرات ایران به 848 خانوار فاقد مسکن با بیش از سه فرزند 168 میلیارد تومان وام خرید و ساخت مسکن داد

 آمار دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن خانوارهای فاقد مسکن که فرزند سوم یا بیشتر آنها از سال 1399 به بعد متولد شده اند طی سال 1402 نشان می دهد که در سال 1402 پنج بانک کشور شامل بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت، مسکن، پست بانک ایران روی هم معادل 586 میلیارد و 677 میلیون و 578 هزار تومان به 2872 خانوار فاقد مسکن که فرزند سوم یا بیشتر آنها در سال های بعد از1398 متولد شده اند، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن داده اند. 
کد خبر: ۲۱۸۰۳۶
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۵

اقتصاد گردان – محسن شمشیری 

بانک صادرات ایران در سال 1402 به 848 خانوار فاقد مسکن با بیش از سه فرزند 168 میلیارد و 500 میلیون تومان وام خرید و ساخت مسکن داد.
 آمار دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن خانوارهای فاقد مسکن که فرزند سوم یا بیشتر آنها از سال 1399 به بعد متولد شده اند طی سال 1402 نشان می دهد که در سال 1402 پنج بانک کشور شامل بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت، مسکن، پست بانک ایران روی هم معادل 586 میلیارد و 677 میلیون و 578 هزار تومان به 2872 خانوار فاقد مسکن که فرزند سوم یا بیشتر آنها در سال های بعد از1398 متولد شده اند، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن داده اند. 
بانک ملت به 893 خانوار 175 میلیارد تومان، بانک صادرات ایران به 848 خانوار 168 میلیارد و 500 میلیون تومان، بانک مسکن به 434 خانوار 104 میلیارد تومان، بانک تجارت به 513 خانوار 102 میلیارد تومان، و پست بانک ایران به 184 خانوار بیش از 36 میلیارد و 690 میلیون تومان تسهیلات داده اند. 

آمار دریافت کنندگان تسهیلات خانوارهای فاقد مسکن

که فرزند سوم یا بیشتر آنها از سال 1399 به بعد متولد شده اند

طی سال 1402

بانک

تعداد وام

مبلغ وام میلیارد تومان

ملت

893

175

صادرات ایران

848

168.5

مسکن

434

104

تجارت

513

102

پست بانک

184

36.7

جمع

2872

586.6