:
كمينه:۲۴.۷۹°
بیشینه:۲۷.۹۹°
Updated in: ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۳
کنترل سقف کارت بازرگانی و تعهد ارزی در سال 1402 عامل افزایش اشخاص حقوقی در ترخیص کالاهای صادراتی بوده است

بازیگران اصلی صادرات و واردات چه کسانی هستند؟ 100 شرکت اول عمدتا شامل شرکت های گاز، پتروشیمی، فرآورده های نفتی و بازرگانی های دولتی هستند / سهم 12 درصدی گاز از صادرات

58 درصد صادرات و 36 درصد واردات را 100 شرکت اول ترخیص کرده اند. شرکت های ملی گاز، پتروشیمی پردیس ( با نماد شپدیس) و پتروشيمي نوري  سه صادرکننده نخست بوده اند که در زمینه گاز و پتروشیمی فعال هستند و  شرکت های بازرگانی دولتی، آوا تجارت صبا وپشتیبانی امور دام سه واردکننده بزرگ کشور در 1402 بوده اند که در زمینه واردات کالاهای اساسی و خوراک دام فعالیت می کنند. در بخش صادرات از 100 صادرکننده اول 57 شرکت فعال حوزه پتروشیمی، نفت و گاز بوده اند
کد خبر: ۲۱۷۳۹۸
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۹

بازیگران اصلی صادرات و واردات چه کسانی هستند؟ معرفی 100 شرکت اول صادرکننده و واردکننده کالا / 58 درصد صادرات و 36 درصد واردات را 100 شرکت اول ترخیص کرده انداقتصاد گردان  – با سخت گیری هایی که در سال 1402 در رابطه با کنترل سقف کارت بازرگانی و تعهد ارزی صورت گرفته، یک روند اصلاح امور شروع شده و عمده کار صادرات در پوشش شخصیت های حقوقی و شرکت ها انجام می شود و از تعداد اشخاص حقیقی کاسته شده است.  در بخش صادرات از 100 صادرکننده اول 57 شرکت فعال حوزه پتروشیمی، نفت و گاز بوده و از این 100 صادرکننده برتر، 92 شخص حقوقی و تنها 8 شخص حقیقی گزارش شده اند. همچنین سه شرکت اول وارد کننده کالا به کشور در سال 1402 شرکت های واردکننده کالاهای اساسی بوده اند و دو شرکت بزرگ کالای اساسی را شرکت های دولتی تشکیل داده اند

 گزارش عملکرد 100صادرکننده و100 واردکننده اول طی سال 1402 که توسط گمرک ایران منتشر شده نشان می دهد که 721 هزار و 450 فقره اظهارنامه صادراتی توسط 15 هزار و 223 شخص حقوقی و حقیقی انجام شده و از 100 صادرکننده برتر، 92 شرکت حقوقی و 8 شخص حقیقی بوده اند. همچنین 57 شرکت از یکصد صادرکننده برتر را شرکت های فعال حوزه پتروشیمی، نفت و گاز تشکیل داده اند. 
افزایش تعداد شرکت ها و اشخاص حقوقی در ترکیب صادرکنندگان نشان می دهد که با سخت گیری هایی که در سال 1402 در رابطه با کنترل سقف کارت بازرگانی و تعهد ارزی صورت گرفته، یک روند اصلاح امور شروع شده و عمده کار صادرات در پوشش شخصیت های حقوقی و شرکت ها انجام می شود و از تعداد اشخاص حقیقی کاسته شده است.
 همچنین در حوزه واردات، 360 هزار و 744 فقره اظهارنامه وارداتی توسط 34 هزار و 947 شخص حقوقی و حقیقی از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده و سه شرکت اول و بزرگ واردکننده را شرکت های واردکننده کالاهای اساسی تشکیل می دهند و دو شرکت از بزرگترین واردکنندگان، شرکت های دولتی بوده اند. 
به گزارش خبرنگار ما، در مجموع 1 میلیون و 82 هزار و 194 اظهارنامه صادرات و واردات توسط 50 هزار و 170 شخصیت حقوقی و حقیقی به گمرکات اعلام و 115.5 میلیارد دلار کالا از گمرکات طی سال 1402 ترخیص شده است. 

49 میلیارد صادرات، 66 میلیارد واردات 
بررسی آمار عملکرد 100صادرکننده و واردکننده اول طی سال 1402 نشان می دهد که در مجموع 721،450 فقره اظهارنامه صادراتی توسط 15،223 شخص (حقوقی و حقیقی) و 360،744 فقره اظهارنامه وارداتی توسط 34،947 شخص (حقوقی و حقیقی) از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است که وزن کل صادرات 136 میلیون و 409 هزار تن به ارزش 49.3 میلیارد دلار و وزن کل واردات 39  میلیون و 16 هزار تن به ارزش 66.2 میلیارد دلار بوده است.

سهم 58 درصدی 100 شرکت اول با 29 میلیارد دلار صادرات 

100 صادرکننده نخست کشوردر مجموع بالغ بر 69،739 هزار تن و به ارزش 29 میلیارد دلار کالا از کشور صادر کرده اند، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهشی 5‏/1درصدي در وزن و 19 درصدي در ارزش دلاري داشته است و 51.13 درصد از وزن و 58.48 درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند.57 شرکت از 100 صادرکننده نخست کشور شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی، نفت و گاز می باشند. از 100 صادرکننده برتر، 92 صادرکننده شخصیت حقوقی و 8 صادرکننده شخصیت حقیقی داشته است.

سهم 12 درصدی گاز از صادرات
ترکیب شرکت های برتر صادرات و واردات کشور نشان می دهد که عمده ترین صادرکننده کشور، شرکت ملی گاز بوده است که میزان صادرات آن رقمی بالغ بر 16 میلیون و 220 هزار تن و به ارزش 1‏/6 میلیارد دلار بوده و در حدود 19‏/11 درصد از وزن و 29‏/12 درصد از ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.

پتروشیمی پردیس دومین صادرکننده کشور 

شرکت «پتروشیمی پردیس» با صادراتی به وزن 2766 هزار تن و 863 میلیون دلار، سهمی در حدود 2 درصد از وزن و 7‏/1 درصد از ارزش صادرات را تشکیل داده و در رتبه دوم صادرکنندگان نخست قرار گرفته است. 


پتروشيمي نوري سومین صادرکننده
شرکت «شرکت پتروشيمي نوري» نیز با صادراتی در حدود 1،557 هزار تن و 834 میلیون دلار، سهمی در حدود 1‏/1 درصد از وزن و 7‏/1درصد از ارزش صادرات را تشکیل داده و در جایگاه سوم قرار دارد.

سهم 36 درصدی 100 شرکت اول با 24 میلیارد دلار واردات 

از سوی دیگر، 100 واردکننده نخست کشورجملگی شخصیت حقوقی داشته و در مجموع وارداتی بالغ بر 21 میلیون و 779 هزار تن و به ارزش 24 میلیارد دلار انجام داده اند؛ که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهشی 2‏/4 درصدی در وزن ولی افزایشی 42‏/7 درصدی در ارزش دلاری داشته است. این واردکنندگان، در مجموع حدود 55.82 درصد از وزن و 36.34 درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده اند.


بازرگانی دولتی واردکننده اول

عمده ترین واردکننده کشور، شرکت «مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» ایران بوده است که 2،990 هزار تن کالا و به ارزش 9‏/1 میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود 66‏/7 درصد از وزن و 84‏/2 درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.

آوا تجارت صبا رتبه دوم واردات

شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین واردکننده عمده، با ارقام 3،553 هزار تن و 5‏/1 میلیارد دلار و سهم 1‏/9 درصد از وزن و 26‏/2 درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد.

پشتیبانی امور دام سومین واردکننده 

رتبه سوم نیز متعلق به شركت «پشتيباني امور دام كشور» با ارقام 2،459 هزار تن و 3‏/1 میلیارد دلار و سهم های 3‏/6 و 99‏/1 درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.