:
كمينه:۲۳.۷۹°
بیشینه:۲۶.۹۹°
Updated in: ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۳
سهم 7.7 درصدی وبصادر از مانده تسهیلات و سپرده های نظام بانکی کشور

رشد 29 درصدی منابع وبصادر بالاتر از رشد نقدینگی 24 درصدی کشور / درآمد تسهیلات بانک صادرات ایران نسبت به 1401 رشد 40.7 درصدی داشته است

مانده سپرده های ارزی و ریالی بانک صادرات ایران از رقم 542 همت در 1401 به 700 همت در 1402رسیده و 29.15 درصد رشد داشته که بالاتر از رشد نقدینگی 24.3 درصدی سال 1402 بوده است. عملکرد وبصادر نشان دهنده موفقیت این بانک در جذب منابع و سپرده ها در شرایط سیاست انقباضی نظام بانکی است. درآمد تسهیلات وبصادر نیز به میزان 40.7 درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است
کد خبر: ۲۱۷۳۷۹
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۶

رشد 29 درصدی منابع وبصادر بالاتر از رشد نقدینگی 24 درصدی کشور / درآمد تسهیلات بانک صادرات ایران نسبت به 1401 رشد 40.7 درصدی داشته استاقتصاد گردان – محسن شمشیری
براساس رقم نقدینگی کل کشور به میزان 7881 همت در پایان سال 1402 و مانده 9000 هزار میلیارد تومانی سپرده ریالی و ارزی کل بانک ها در اسفند ماه 1402، سهم بانک صادرات ایران با مانده 700 همت، معادل 7.7 درصد کل سپرده های بانکی کشور است و براساس اعلام محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل بانک صادرات ایران در حضور دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد ودارایی، رشد منابع این بانک در سال 1402 بالای 28 درصد بوده که از رشد 24 درصدی میانگین رشد منابع بانک های کشور بیشتر بوده است. ارقام نشان می دهد که مانده سپرده های ارزی و ریالی بانک صادرات ایران از رقم 542 همت در 1401 به 700 همت در 1402رسیده و 29.15 درصد رشد داشته و بانک صادرات ایران موفقیت بزرگی در جذب منابع و نقدینگی سال 1402 داشته است زیرا براساس اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال 1402 معادل 24.3 درصد بوده است. 
همچنین براساس مانده تسهیلات 6667 هزار میلیارد تومانی بانک های کشور، سهم بانک صادرات ایران با مانده تسهیلات 520 هزار میلیارد تومانی، معادل 7.77 درصد کل تسهیلات کشور بوده است.
مانده تسهیلات بانک صادرات ایران در پایان اسفند ماه 1402 به 520 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مانده تسهیلات 426 همت در 1401 رشد 22 درصدی داشته است و این موضوع نشان می دهد که با وجود سیاست های انقباضی در سال 1402، تسهیلات بانک صادرات عمدتا برای بخش های ضروری و تولیدی کشور، مسوولیت های اجتماعی و موارد مهم پرداخت شده است. 


رعایت سیاست انضباط مالی در کنترل تورم کشور 


با توجه به مانده سپرده های بانک صادرات ایران که در پایان اسفند ماه 1402 معادل 700 همت گزارش شده، سهم تسهیلات 520 همت وبصادر از این سپرده ها معادل 74.3 درصد بوده و نشان می دهد که بانک صادرات ایران علاوه بر پرداخت تسهیلات به مردم، تولید کنندگان، بخش های اقتصادی و خانوارها و کمک به حل مشکلات اقتصادی، شاخص های کنترل و نظارت بانکی را نیز رعایت کرده و 25 درصد منابع خود را تحت عنوان سپرده قانونی و نقدینگی مورد نیاز در بانک برای امور مختلف بانکی حفظ کرده و سیاست انضباط مالی و کنترل معوقات و سیاست انقباضی بانک مرکزی در کنترل تورم را در دستور کار خود داشته است.

سهم بالای 29 درصدی مرابحه از تسهیلات و تحقق مسوولیت های اجتماعی وبصادر و کمک به کسب و کار مردم
تسهیلات مرابحه با 150 هزار و 790 میلیارد تومان سهم 29 درصدی از کل تسهیلات وبصادر داشته و بیشترین سهم از مانده تسهیلات را به خود اختصاص داده که نشان می دهد بانک صادرات ایران در تامین نیاز فعالان اقتصادی و تولیدی و رفع مشکلات مردم و رفع تنگناها و همچنین انجام وظایف مسوولیت اجتماعی بانک، نقش عمده ای را با تسهیلات مرابحه به عهده داشته است. 
تسهیلات مرابحه با مانده 150 هزار و 790 میلیارد تومان در سال 1402 نسبت به رقم 129 هزار و 637 میلیارد تومانی مانده تسهیلات مرابحه سال 1401 رشد 16.3 درصدی داشته است. 
در رتبه های بعدی نیز مانده تسهیلات قرض الحسنه، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده، خرید دین، فروش اقساطی، تسهیلات ارزی، سلف، مشارکت مدنی، جعاله و سایر تسهیلات قرار دارند.

رشد 29 درصدی منابع وبصادر بالاتر از رشد نقدینگی 24 درصدی کشور / درآمد تسهیلات بانک صادرات ایران نسبت به 1401 رشد 40.7 درصدی داشته استدرآمد تسهیلات به میزان 10 درصد مانده تسهیلات 


 درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی در سال 1402 نیز معادل 57 هزار و 613 میلیارد تومان بوده که این رقم معادل 11 درصد مانده تسهیلات وبصادر در پایان اسفند ماه 1402 بوده و بانک صادرات ایران به منافع سهامداران خود نیز توجه داشته است.

رشد 40 درصدی درآمد تسهیلات وبصادر در 1402

درآمد تسهیلات سال 1402 با رقم 57613 میلیارد تومان نسبت به رقم درآمد تسهیلات 40930 میلیارد تومان سال 1401 به میزان 40.7 درصد رشد کرده است. 


سهم بالای مرابحه از درآمد تسهیلات


 بیشترین حجم از درآمد تسهیلات اعطایی مربوط به مرابحه با 21 هزار میلیارد تومان بوده که سهم آن از کل درآمد تسهیلات بانک صادرات ایران 36.5 درصد است.
 سهم بالای 29 درصدی مرابحه از مانده تسهیلات و سهم بالای 36.5 درصدی آن از درآمد تسهیلات نشان می دهد که بانک صادرات ایران در رفع گرفتاری ها و مشکلات روزمره مردم، خانوارها، و تولیدکنندگان نقش موثری ایفا کرده و در راستای مسوولیت های اجتماعی خود، مردم را در شرایط تورم و مشکلات اقتصادی حمایت کرده و در تامین منابع مورد نیاز بخش های اقتصادی جامعه، سرعت عمل قابل توجهی داشته و در عین حال منافع مردم و سهامداران را نیز تامین کرده است.
همچنین در رتبه های بعدی مانده تسهیلات، خرید دین 66 همت، فروش اقساطی 44، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده 59 همت بوده و به ترتیب بیش از 13، 7.7 و 5 همت درآمد تسهیلات داشته اند. 
همچنین درآمد تسهیلات بابت عقود مضاربه 3.8، سلف 2.9، جعاله 1.8، مشارکت مدنی 1.1 همت بوده است. از سوی دیگر، درآمد تسهیلات بدهکاران بابت ضمانتنامه‌های پرداخت شده 170 میلیارد تومان، تسهیلات ارزی 36 میلیارد تومان و سایر تسهیلات 288 میلیارد تومان اعلام شده است.

بانک صادرات ایران اعلام کرده که با افزایش سرمایه خود به 120 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال، و توسعه انواع خدمات بانکداری الکترونیک و رشد بالای جذب منابع در نظام بانکی، موقعیت و حضور خود را به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور در بین بانک های کشور تقویت کرده و با حدود دو هزار شعبه، رشد قابل توجه در خدمات بانکداری مدرن، سهم بالای 11.5 درصدی از کارت های بانکی و جذب بیش از 700 همت از نقدینگی کشور، از توان بالای تسهیلات دهی در مجموعه بانک های کشور برخوردار شده و در بین سه بانک بزرگ کشور قرار دارد. 
بانک صادرات ایران همچنین با رشد قابل توجه در بانکداری الکترونیک و تراکنش های بانکی، رشد بالای عملکرد شرکت خدمات سپهر الکترونیک به خصوص پرداخت های اینترنتی، توسعه بانکداری شرکتی و جذب منابع بیشتر، پنج طرح و محصول برتر در شرایط رعایت نرخ سود و کاهش بهای تمام شده پول، توسعه سامانه‌های بانکداری باز، بانکداری شرکتی و بانکداری جامع بازاریابی و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بانک، نه تنها از جایگاه بالایی در بین بانک های بزرگ کشور برخوردار است، بلکه به عنوان نخستین بانک در کشور برخی خدمات متفاوت و شاخص را ارائه داده که به بهبود خدمات بانکی به مردم و شرکت ها منجر شده و جذب بیشتر شرکت ها و فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. وبصادر از طریق خدمات نوین و ویژه خود از جمله چک الکترونیک و عبور از مرز 4 میلیون چکنو صادره، سامانه «ست» یا توثیق الکترونیکی دارایی، برات الکترونیک برای تأمین مالی تولید در محیط سندباکس، پلتفرم بانکداری دیجیتال «سپینو»، تحول بزرگی در خدمات نوین بانکداری الکترونیک و پرداخت چک، وثیقه گذاری دارایی های نقد شونده و منقول برای تسهیلات و... ایجاد کرده است.