:
كمينه:۲۴.۷۹°
بیشینه:۲۷.۹۹°
Updated in: ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۳
افزایش سود عملیاتی 8 هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران نسبت به سال قبل

درآمد عملیاتی وبصادر در سال 1402 به 71 هزار میلیارد تومان رسید / رشد 86 درصدی سود عملیاتی نسبت به سال قبل

درآمد عملیاتی بانک صادرات ایران روی هم 71 هزار و 446 میلیارد تومان و هزینه‌ها معادل 53 هزار و 762 میلیارد تومان و سود عملیاتی بانک صادرات ایران در سال 1402 معادل 17 هزار و 684 میلیارد تومان است. در سال 1401 نیز درآمد عملیاتی معادل 49 هزار و 995 میلیارد تومان و هزینه های عملیاتی معادل 40 هزار و 524 میلیارد تومان و سود عملیاتی نیز معادل 9471 میلیارد تومان اعلام شده است براین اساس سود عملیاتی وبصادر 8213 میلیارد تومان نسبت به سال قبل افزایش و یا 86.7 درصد رشد داشته است
کد خبر: ۲۱۷۳۷۷
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۸

درآمد عملیاتی وبصادر در سال 1402 به 71 هزار میلیارد تومان رسید / رشد 86 درصدی سود عملیاتی نسبت به سال قبلاقتصاد گردان – محسن شمشیری

درآمد تسهیلات اعطایی وبصادر در سال 1402 معادل 57613 میلیارد تومان، درآمد اوراق بدهی 1425 میلیارد تومان، درآمد سرمایه‌گذاری ها 5286 میلیارد تومان و درآمد کارمزد 7121 میلیارد تومان و درآمد عملیاتی بانک صادرات ایران روی هم 71 هزار و 446 میلیارد تومان گزارش شده و هزینه‌ها نیز شامل سود سپرده 48098 میلیارد تومان، هزینه‌های مالی 4505 میلیارد تومان و هزینه کارمزد 1158 میلیارد تومان، و روی هم معادل 53 هزار و 762 میلیارد تومان بوده است. براین اساس سود عملیاتی بانک صادرات ایران در سال 1402 معادل 17 هزار و 684 میلیارد تومان است.
 در سال 1401 نیز درآمد عملیاتی معادل 49 هزار و 995 میلیارد تومان بوده و هزینه های عملیاتی معادل 40 هزار و 524 میلیارد تومان و سود عملیاتی نیز معادل 9471 میلیارد تومان اعلام شده است. 
براین اساس سود عملیاتی سال 1402 بانک صادرات ایران نسبت به سال 1401 به میزان 8213 میلیارد تومان یا 86.7 درصد رشد کرده است. درآمد عملیاتی سال 1402 نیز نسبت به درآمد عملیاتی سال 1401 به میزان 42.9 درصد رشد داشته اما هزینه عملیاتی رشد کمتر و به میزان 32.6 درصد رشد کرده است. 
.
به گزارش صورت های مالی وبصادر در کدال بورس، درآمد تسهیلات اعطایی تا پایان اسفند ماه و در سال 1402 معادل 57613 میلیارد تومان، درآمد اوراق بدهی 1425میلیارد تومان، درآمد سرمایه‌گذاری ها 5286 میلیارد تومان و درآمد کارمزد 7121 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، درآمد عملیاتی بانک صادرات ایران در 1402معادل 71 هزار و 446 میلیارد تومان بوده است.

سپرده دیداری نزد بانک ها

به گزارش کدال بورس، مقدار سپرده‌های دیداری ریالی بانک صادرات ایران نزد بانک‌ها معادل 10 هزار میلیارد تومان و سپرده‌های دیداری ارزی نزد بانک‌ها 15366 میلیارد تومان و جمع سپرده‌های بانک صادرات در بانک‌های دیگر 25371 میلیارد تومان گزارش شده است.

اوراق بهادار 

 همچنین مانده اوراق بهادار دولتی 6449 میلیارد تومان، سایر اوراق 7357 میلیارد تومان و کل مانده اوراق 13806 میلیارد تومان اعلام شده است.

22 هزار میلیارد تومان مانده سرمایه گذاری وبصادر


مانده سرمایه گذاری 25 هزار میلیارد تومان، مانده اوراق بهادار دولتی 6449 میلیارد تومان، سایر اوراق 7357 میلیارد تومان و کل مانده اوراق 13806 میلیارد تومان اعلام شده است
 از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری ها 22683 میلیارد تومان بوده که از این مقدار 10میلیارد تومان سرمایه گذاری کوتاه مدت و 22673 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بلند مدت بوده است.
هزینه های وبصادر 
هزینه‌ها نیز نشان می‌دهد که هزینه سود سپرده در این یکسال معادل 48098 میلیارد تومان، هزینه‌های مالی 4505 میلیارد تومان و هزینه کارمزد 1158 میلیارد تومان گزارش شده است.

هزینه های مالی

هزینه های مالی بانک صادرات ایران در سال 1402 نشان می دهد که کل هزینه های مالی معادل 4505 میلیارد تومان بوده که شامل هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی معادل 1866 میلیارد تومان و سایر هزینه های مالی معادل 2639 میلیارد تومان اعلام شده است.


 دستاوردهای بانک صادرات در سال 1402

از سوی دیگر، مانده سپرده های ارزی و ریالی بانک صادرات ایران از رقم 542 همت در 1401 به 700 همت در 1402رسیده و 29.15 درصد رشد داشته و بانک صادرات ایران موفقیت بزرگی در جذب منابع و نقدینگی سال 1402 داشته است زیرا براساس اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال 1402 معادل 24.3 درصد بوده است.
 درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی در سال 1402 نیز معادل 57 هزار و 613 میلیارد تومان بوده که این رقم معادل 11 درصد مانده تسهیلات وبصادر در پایان اسفند ماه 1402 بوده و بانک صادرات ایران به منافع سهامداران خود نیز توجه داشته است. درآمد تسهیلات سال 1402 با رقم 57613 میلیارد تومان نسبت به رقم درآمد تسهیلات 40930 میلیارد تومان سال 1401 به میزان 40.7 درصد رشد کرده است.
از سوی دیگر، در بانک صادرات ایران، سپرده جاری با رقم 186 همت و سهم 26.6 درصدی از مانده 700 همتی این بانک، بالاترین سهم را در سپرده ها داشته و پس از آن سپرده کوتاه مدت با 142 همت، سپرده سه ساله با 105 همت قرار داشته اند. این موضوع نشان می دهد که بانک صادرات ایران در جذب منابع بدون هزینه و کم هزینه موفقیت زیادی داشته است.
همچنین سپرده های بدون هزینه شامل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز ریالی و ارزی معادل253 همت است که سهم 36 درصدی از کل سپرده ها دارند. همچنین 31 درصد کل سپرده های بانک صادرات ایران با رقم 217 همت را سپرده های کم هزینه، 33 درصد سپرده ها را با رقم 230 همت بلندمدت یا با هزینه بالا تشکیل می دهد. براین اساس روی هم رفته سهم سپرده های کم هزینه و بدون هزینه بانک صادرات ایران 67 درصد کل سپرده های این بانک است. 
بانک صادرات ایران اعلام کرده که با افزایش سرمایه خود به 120 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال، و توسعه انواع خدمات بانکداری الکترونیک و رشد بالای جذب منابع در نظام بانکی، موقعیت و حضور خود را به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور در بین بانک های کشور تقویت کرده و با حدود دو هزار شعبه، رشد قابل توجه در خدمات بانکداری مدرن، سهم بالای 11.5 درصدی از کارت های بانکی و جذب بیش از 700 همت از نقدینگی کشور، از توان بالای تسهیلات دهی در مجموعه بانک های کشور برخوردار شده و در بین سه بانک بزرگ کشور قرار دارد. 
بانک صادرات ایران همچنین با رشد قابل توجه در بانکداری الکترونیک و تراکنش های بانکی، رشد بالای عملکرد شرکت خدمات سپهر الکترونیک به خصوص پرداخت های اینترنتی، توسعه بانکداری شرکتی و جذب منابع بیشتر، پنج طرح و محصول برتر در شرایط رعایت نرخ سود و کاهش بهای تمام شده پول، توسعه سامانه‌های بانکداری باز، بانکداری شرکتی و بانکداری جامع بازاریابی و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بانک، نه تنها از جایگاه بالایی در بین بانک های بزرگ کشور برخوردار است، بلکه به عنوان نخستین بانک در کشور برخی خدمات متفاوت و شاخص را ارائه داده که به بهبود خدمات بانکی به مردم و شرکت ها منجر شده و جذب بیشتر شرکت ها و فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. وبصادر از طریق خدمات نوین و ویژه خود از جمله چک الکترونیک و عبور از مرز 4 میلیون چکنو صادره، سامانه «ست» یا توثیق الکترونیکی دارایی، برات الکترونیک برای تأمین مالی تولید در محیط سندباکس، پلتفرم بانکداری دیجیتال «سپینو»، تحول بزرگی در خدمات نوین بانکداری الکترونیک و پرداخت چک، وثیقه گذاری دارایی های نقد شونده و منقول برای تسهیلات و... ایجاد کرده است.