:
كمينه:۲۰.۴°
بیشینه:۲۰.۹۹°
Updated in: ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۴
دکتر محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران با اشاره به مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، اعلام کرد

رضوانی فر: براساس مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، سازمان استاندارد حداقل تا پایان خردادماه همچنان مسوول ماهیت کالا در گمرکات است

دکتر محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران با اشاره به مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، اعلام کردبراساس مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، همچنان سازمان استاندارد، حداقل تا پایان خرداد 1403 مسوول تعیین ماهیت کالا در گمرکات است و در این فاصله، موضوع در گمرک بررسی خواهد شد و در صورت تغییر سازمان مسوول ماهیت کالا، به اطلاع ذی نفعان خواهد رسید
کد خبر: ۲۱۶۶۹۷
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۹
اقتصاد گردان  – دکتر محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: براساس مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، همچنان سازمان استاندارد، حداقل تا پایان خرداد 1403 مسوول تعیین ماهیت کالا در گمرکات است و در این فاصله،  موضوع در گمرک بررسی خواهد شد و در صورت تغییر سازمان مسوول ماهیت کالا، به اطلاع ذی نفعان خواهد رسید.  

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در چند هفته اخیر مطرح بوده، تغییر فرآیند تعیین ماهیت کالا توسط استاندارد ایران بود و همکاران در سازمان ملی استاندارداعتقاد داشتند که این موضوع دچار تغییراتی شود و مسوولیت آن از استاندارد گرفته شود.
رضوانی فر گفت: با عنایت به پیگیری های صورت گرفته و جلساتی که با حضور خود کارشناسان استاندارد و ذی نفعان موضوع داشتیم، در نهایت در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار در جلسه 7 اسفند 1402 مطرح شد و با استماع نقطه نظر اعضای حاضر و طرفین، قرار شد که روال قبلی روش تعیین ماهیت کالا حداقل تا پایان خرداد 1403 ادامه یابد و در این فاصله اگر قرار است که روش دیگری برای تعیین ماهیت کالا توسط گمرک طراحی و اجرا شود، به اطلاع ذی نفعان برسد.
رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: براین اساس، در سه ماه اول سال 1403 و ماه پایانی سال 1402 همچنان طبق همان روال قبل، عمل خواهد شد و براساس مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، همچنان سازمان استاندارد، حداقل تا پایان خرداد 1403 مسوول تعیین ماهیت کالا در گمرکات است و در این فاصله،  موضوع در گمرک بررسی خواهد شد و در صورت تغییر سازمان مسوول ماهیت کالا، به اطلاع ذی نفعان خواهد رسید.  در این رابطه، تصویر نامه و مصوبه به گمرکات کشور ابلاغ شده است.