:
كمينه:۱۴.۷۹°
بیشینه:۱۸.۹۹°
Updated in: ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۹
رشد اقتصادی بدون نفت 2.5 درصد با نفت 5.1 درصد در پاییز 1402

سهم 15 درصدی نفت وگاز از رشد اقتصادی پاییز 1402

در حالیکه رشد بدون نفت در پاییز 1402 به 2.5 درصد و با نفت به 5.1 درصد رسیده، رشد بخش کشاورزی مانند 1401 همچنان منفی اعلام شده و آب و برق وگاز نیز در 9 ماه 1402 با رشد منفی مواجه بوده است. واسطه گری مالی شامل بانک ها که با رشد بالای 42 درصدی در بهار 1402 همراه بوده به دنبال سیاست های انقباضی بانک مرکزی در پاییز با رشد منفی 0.5- مواجه شده است
کد خبر: ۲۱۶۵۰۲
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۴۷
اقتصاد گردان - محسن شمشیری 
آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نشان از رشد ٥,١ درصد محصول ناخالص داخلی با نفت و ٢.٥ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت در پاییز ١٤٠٢ ، دارد.
به گزارش مرکز آمار ایران، در حالیکه رشد بدون نفت در پاییز 1402 به 2.5 درصد و با نفت به 5.1 درصد رسیده، رشد بخش کشاورزی مانند 1401 همچنان منفی اعلام شده و آب و برق وگاز نیز در 9 ماه 1402 با رشد منفی مواجه بوده است. واسطه گری مالی شامل بانک ها که با رشد بالای 42 درصدی در بهار 1402 همراه بوده به دنبال سیاست های انقباضی بانک مرکزی در پاییز با رشد منفی 0.5- مواجه شده است. استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي با رشد ٢١.٨ درصدی بیشترین سهم را در ایجاد رشد اقتصادی پاییز داشته است.
همچنین در طرف تقاضای اقتصاد، رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم و خانوارها نیز که در حول و حوش 7 درصد بوده در پاییز به 3.1 درصد کاهش داشته است.
نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از 2.5 درصد در 1401 به 3.4 درصد در پاییز رسیده است.
از سوی دیگر، سرمایه گذاری در ماشین آلات 6.2 درصد و در ساختمان رقم اندک 0.4 درصد اعلام شده است.
همچنین صادرات کالا و خدمات که در سال قبل 23 درصد رشد کرده و در تابستان با رشد بالای 43 درصدی همراه بوده در پاییز به رشد 13.7 درصد کاهش داشته است. واردات نیز رشد بیشتری داشته و از 6 درصد سال 1401 به 16 درصد در پاییز رسیده است.
بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي  GDP به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در پاییز سال ١٤٠٢ به رقم ٢١٩٦ هزار ميليارد ريال با نفت و ١٨٥٦ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٢٠٨٩ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ١٨١٠ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٥,١ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٢.٥ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در پاییز سال ١٤٠٢ دارد.

رشد بخش های اقتصادی در 9 ماه نخست 1402 به قیمت ثابت سال 1390

بخش

1401

بهار

تابستان

پاییز 1402

سهم از رشد  - درصد

کشاورزی

3.8-

4.6-

3.2-

1-

6.1

صنایع و معادن

6.5

7.3

8.7

6.9

38.3

صنایع و معادن بدون نفت

6.2

0.4

0.4-

1.2-

23

استخراج نفت وگاز

7

19.8

25.6

21.8

15.4

معادن

0.7

1.3

1.7

0.3

1.4

صنعت

7.7

3.6

2.6

1.3

11.8

ساختمان

2.3-

4.7

2.9

0.4

2.5

آب و برق و گاز

7.9

6-

6.3-

5.6-

7.3

خدمات

4.6

9.3

7.5

4.6

55.3

واسطه گری مالی

1.7

42.7

16.8

0.5-

9.2

رشد اقتصادی با نفت

5

7.9

7.1

5.1

100

رشد اقتصادی بدون نفت

4.7

6.1

4.2

2.5

84.6

مصرف بخش خصوصی

6.8

7.1

7.9

3.1

45.9

مصرف دولتی

5.8

16.7

16.7

16.7

22.5

سرمایه گذاری

2.5

6.5

4.1

3.4

10.2

سرمایه گذاری ماشین آلات

8.3

8.5

5.6

6.2

5.4

سرمایه گذاری ساختمان

2.3-

4.7

2.9

0.4

4.8

صادرات کالا و خدمات

23.5

15.4

43.1

13.7

11.8

واردات کالا و خدمات

6

1.3

8.9

16.1

2.5


نتايج مذكور حاكي از آن است كه در پاییز سال ١٤٠٢ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد ١-، گروه صنایع و معادن ٦.٩ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي ٢١.٨، ساير معادن ٠.٣، صنعت ١.٣، انرژي ٥.٦- و ساختمان ٠.٤ درصد) و گروه خدمات ٤.٦ درصد نسبت به پاییز سال ١٤٠١، رشد داشته است. محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ١٨ بخش اصلي متشكل از ٤٢ رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت­هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه، مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی، اداره امورعمومي و خدمات شهري، آموزش، فعالیت­‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.