167 میلیون استعلام بین قوه قضاییه و ثبت با 83 دستگاه اجرایی در یک سال
اقتصادگردان- در سال گذشته بیش از ۱۶۷ میلیون استعلام میان قوه‌قضاییه و دستگاه‌ها و سازمان‌ها به ثبت رسیده است. در مجموع ۱۱۳ وب سرویس به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ارائه شد که شاهد رشد ۳۱۵ درصدی در این زمینه هستیم. آماده ارتقای روابط با دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حاکمیتی و سازمان‌های دولتی هستیم.