مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر خبرداد
خارج‌سازی سه مغروقه از اروندرود طی سال جاری

اقتصادگردان- علی عسکری با اشاره به اهمیت خارج‌سازی مغروقه‌ها از آبراه اروند اظهار کرد: با توجه به اهمیت آبراه اروند، مکاتبات لازم با طرف عراقی برای خارج‌سازی همه مغروقه‌های باقی‌مانده در اروندرود در حال انجام است تا بتوانیم طی برنامه‌ریزی مدون این مغروقه‌ها را خارج کنیم.

وی افزود: وجود مغروقه‌ها در طول آبراه اروندرود برای دریانوردی ایمن خطرات احتمالی ایجاد کرده است و از این رو باید نسبت به خارج کردن مغروقه‌های باقی مانده در این آبراه اقدام شود.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در تلاش هستیم تا طی سال جاری نسبت به خارج سازی سه مغروقه از آبراه اروندرود اقدام کنیم.

عسکری با بیان اینکه این اقدام برای افزایش ایمنی دریانوردی ایمن در این آبراه انجام خواهد شد، عنوان کرد: یکی از بزرگترین مغروقه‌های جنگ تحمیلی در نزدیکی اسکله خانیان به‌جا مانده است که باید نسبت به خارج کردن آن اقدام شود.

وی با اشاره به بحث لایروبی نقاط بحرانی اروندرود ادامه داد: لایروبی اروندرود همیشه از موضوعات مهم منطقه برای رونق بندر و تردد شناورها بوده است که در برخی نقاط نیاز به همکاری طرف عراقی دارد.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر در پایان خاطرنشان کرد: در صورت لایروبی ۱۱ میلیون متر مکعب از نقاط بحرانی اروندرود، امکان تردد شناورها تا آبخور ۸.۵ متر افزایش خواهد یافت و این مساله برای تردد ایمن شناورها بسیار اثرگذار است.