حیدری:
یک ریال از اعتبارات بودجه عشایر تخصیص نیافته است
اقتصادگردان- شهریار حیدری در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: ما امروز در جلسه غیرعلنی در خصوص مولد سازی صحبت کردیم و پیرامون تولید ابراز نگرانی کردیم اما مصداق بارز تولید در کشور عشایر هستند که به تعبیر رهبر انقلاب عشایر ذخائر انقلاب هستند. در بودجه ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای عشایر پیش بینی شده بود که تاکنون یک ریال نیز اختصاص نیافته است.

وی در ادامه اظهار کرد: عشایر قشر تولید کننده جامعه بوده و نباید اجازه داد که فریاد آنها بلند شود. وزیر جهاد کشاورزی که با وعده‌های مختلف به این سمت رسید امروز کمترین توجه را به قشر تولید کننده عشایر ندارد.