تمدید ساعت کاری بازار متشکل معاملات ارز ایران
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به روش جدید معاملات ارزی در بازار متشکل معاملات ارز ایران و به منظور تسهیل در تامین ارز مورد نیاز کارگزاران بازار، ساعت کاری بازار متشکل معاملات ارز ایران تا ساعت 17 امروز (چهارشنبه مورخ 1401.11.5) تمدید شد.