نماینده مردم میناب و جاسک:
نوع نگاه به صندوق پیشرفت و توسعه در سطح استان‌ها از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲ است

اقتصادگردان- حسین رئیسی با اشاره به نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲، بیان کرد: نگاهی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به صندوق پیشرفت و توسعه در سطح استان ها شده یکی از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲ است. دست مدیران استان برای پیشبرد و مدیریت پروژه های استانی را می تواند باز کند و به مدیریت صحیح منابع در سطح هر استان کمک شود.

وی در ادامه اظهار کرد: نقطه قوت دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۲ این است که فاصله زیادی که بودجه عمومی با بودجه شرکت ها داشت مقداری کمتر شده و این دو بخش به یکدیگر نزدیک‌تر شده است. عدم دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی نیز یکی از نقاط قوت است اما ان شاءالله که در عمل نیز این امر محقق شود.

نماینده مردم میناب و جاسک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما یکی از ضعف های لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آتی این است که امکان تحقق بعضی از منابع درآمدی بودجه پایین است. از سوی دیگر نرخ تسعیر ارز را نیز باید مقداری واقع بینانه‌تر در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد.