بخشودگی کامل جرایم دیرکرد بیمه های شخص ثالث در بیمه ایران
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، پرتوی در خصوص اجرای این طرح در کلیه شعب و نمایندگی های بیمه ایران در سراسر کشور، گفت: با توجه به  پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی و موافقت سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح بخشودگی جرائم بیمه های شخص ثالث صرفا در صورت خرید بیمه نامه با مدت اعتبار یک ساله با هدف ترویج و توسعه فرهنگ بیمه ، درشعب و نمایندگی های بیمه ایران اجرا می گردد.