بررسی بسته بودجه‌ای حمایت از بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس
اقتصادگردان- روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در توییتی اعلام کرد: بسته اصلاح احکام بودجه‌ای حمایت از تولید و بازار سرمایه که از ماه‌ها قبل در جلسات مشترک با کانون‌ها و نمایندگان صنایع، توسط سازمان بورس تهیه و به کمیسیون اقتصادی ارسال شده بود، با حضور "مجید عشقی"، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این کمیسیون بررسی و جمع بندی شد.