رشد ۵۱ درصدی درآمد تسهیلات اعطایی «وسینا»
اقتصادگردان- بانک سینا در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در آبان ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت به میزان درآمد 607 میلیارد تومانی دست‌یافت، این درآمد حاصل‌شده از بخش تسهیلات اعطایی بود و از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه نیز مجموع درآمد تجمیعی از تسهیلات اعطایی4 هزار و97 میلیارد تومان به ثبت رسید.

بانک سینا در آبان ماه سال جاری مبلغی که بابت سود سپرده‌گذاری به مشتریان خود پرداخت کرد برابر با 409 میلیارد تومان بود و از ابتدای سال مالی تاکنون نیز مجموع پرداختی‌های وسینا به 3هزار و 181 میلیارد تومان رسید.

تسهیلات اعطایی طی دوره وسینا در پایان آبان ماه سال جاری 7 هزار و 362 میلیارد تومان به ثبت رسید که نسبت به تسهیلات وصولی 8 درصد بالاتر بود، گفتنی است که این بانک میزان سرمایه ثبت‌شده خود را در 8 ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی 2 هزار و 538 میلیارد تومان اعلام کرد.

درآمد تسهیلات اعطایی "وسینا"

درآمدی ماهانه‌ای بانک سینا در هشتمین ماه از سال جاری در سامانه کدال به اطلاع سهامداران رساند در مقایسه با ماه گذشته که 403 میلیارد تومان درآمد از بخش تسهیلات اعطایی کسب کرد رشد 51 درصدی را در این دوره ماهانه به ثبت رساند، همچنین درآمد تسهیلات اعطایی وسینا نسبت به ماه آبان ماه سال گذشته افزایش 285 درصدی را شاهد بود.

درآمد تجمیعی که بانک سینا در پایان آبان ماه سال جاری از تسهیلات اعطایی شناسایی کرد برابر با 4 هزار و 97 میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد 12 درصدی را تجربه کرد، همچنین بانک سینا در آبان ماه موفق به تراز مثبت 48 درصدی دست‌یافت.

مجموع درآمد‌های محقق‌شده بانک سینا در پایان آبان ماه برابر با 776 میلیارد تومان بود، بیشترین میزان درآمدی که دراین‌بین شناسایی شد مربوط به تسهیلات اعطایی بود که در آبان ماه سال جاری عملکرد مثبتی از خود را بر جای گذاشت و رکورد درآمدزایی خود از تسهیلات اعطایی را در سال مالی منتهی به اسفندماه 1401 بهبود بخشید، درآمد‌های محقق‌شده "وسینا" در آبان ماه نسبت به ماه گذشته 42 درصد رشد را به همراه داشت.

بیشترین درآمدزایی صورت گرفته توسط بانک سینا در آبان ماه سال جاری مربوط به بخش مرابحه با 452 میلیارد تومان بود که 74 درصد از درآمد تسهیلات اعطایی در این دوره را تشکیل می‌داد، بخش درآمدزای دیگر وسینا در اختیار مشارکت مدنی با 43 میلیارد تومان بود.

میزان پرداختی سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری "وسینا"

همان‌گونه که گفته شد میزان پرداختی "وسینا" جهت سود سپرده‌های مشتریان در آبان ماه سال جاری 409 میلیارد تومان به ثبت رسید که در مقایسه با ماه گذشته 2 درصد افزایش را به همراه داشت، پرداختی‌ها جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در8 ماه سپری‌شده از سال مالی برابر با 3 هزار و 181 میلیارد تومان بود.