یک عضو کمیسیون انرژی:
عزم جدی برای مدیریت مصرف گاز در مجلس و دولت شکل گرفته است

اقتصادگردان- قاسم ساعدی با اشاره به مطرح شدن احتمال قطع گاز صنایع و اعمال محدودیت بیشتر برای نیروگاه ها از سوی شرکت ملی گاز، بیان کرد: تامین گاز همه بخش‌ها از ضروریات جامعه است. هم متولیان اجرایی در دولت و هم کمیسیون انرژی مجلس بر این موضوع تاکید دارند که  ناترازی گاز باید به نحوی مدیریت شود که گاز صنایع قطع نشده و نیاز بخش خانگی نیز تامین شود.

وی در ادامه اظهار کرد: گاز بیشترین خوراک صنعت کشور را تامین می کند. با توجه به فرارسیدن فصل سرما لازم است پاسخگویی به نیاز خانگی در اولویت قرار گیرد. در سال‌های گذشته و به ویژه سال قبلی مدیریت خوبی در این حوزه اتخاذ شد. بخشی از ناترازی از صرفه جویی در حوزه صنعت تامین شد و بخشی نیز با همراهی مردم مدیریت شد.

نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس تصریح کرد: امسال نیز اگر صرفه جویی در حوزه خانگی در اولویت قرار گرفته و مردم بر حسب نیاز خود از انرژی استفاده کنند می توانیم خلاء ناترازی را پر کنیم. ما نمی‌توانیم خانواده‌های مناطق سردسیر کشور را بدون گاز بگذاریم. مجبور می‌شویم به سمت نوبت کاری در صنایع گام برداریم. بدین ترتیب نه صنایع از کار خارج می شوند و نه بخش خانگی با قطعی مواجه می‌شود. برخی از خطوط کارخانه‌ها ممکن است در روز تعطیل شود. کمیسیون انرژی هر ساله کمیته مشترکی را با وزارتخانه‌های نفت و نیرو تشکیل می‌دهد. از نظرات مرکز پژوهش های مجلس نیز استفاده می‌شود. در سال جاری نیز این ساز و کارها پیش بینی شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: بلکه عزم جدی‌تری برای مدیریت ناترازی گاز شکل گرفته است. وزیر نفت چندین بار در نشست کمیسیون حضور یافته است. محور حرکت ما این است که نه ضرری به صنایع وارد شود و نه در حوزه خانگی با کمبود مواجه شویم. کمیته گاز کمیسیون انرژی نیز در جلسات تخصصی در حال دنبال کردن موضوع مدیریت گاز در فصل زمستان است.