۳۱ هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطی شد
اقتصادگردان- در حال حاضر ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید به مرحله‌ی اجرا رسیده که بسته ۱۰۰ هزار واحدی دوم در روز‌های اخیر رونمایی شد. آن‌طور که مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید گفته تاکنون حدود ۳۷۶ هزار نفر برای واحد‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید پرند و هشتگرد ثبت نام کرده‌اند و حدود ۴۷ هزار نفر تایید شده‌اند. حدود ۵۵ هزار واحد نیز برای دو شهر مذکور تعریف شده است. ظرفیت زمین و واحد اختصاص داده شده حدود ۸۰۰۰ واحد بیش از تعداد ثبت نامی‌ها است که در مراحل بعد به متقاضیان واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

به گفته علیرضا جعفری ـ مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید - در شهر جدید هشتگرد ۱۵۲ هزار و ۲۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد متقاضی ۲۲ هزار و ۲۸۰ نفر تایید نهایی شدند و تاکنون برای ۲۷ هزار و ۸۲۱ متقاضی واحد تعریف شده است. در پرند نیز تعداد ۲۲۴ هزار و ۸۴۷ نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۲۵ هزار و ۲۲۵ نفر تایید نهایی شدند و برای ۲۷ هزار و ۱۶۴ نفر واحد تعریف شده است.

جعفری در خصوص تکمیل واحد‌های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد توضیح داد: تعداد کل واحد‌های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد ۴۸ هزار و ۹۲۳ واحد است که از این تعداد ۳۸ هزار و ۴۰۴ واحد در تعهد شرکت بوده و دارای متقاضی است که ۳۰ هزار و ۹۶۹ واحد آن فروش اقساطی شده است. هم اکنون در شهر جدید هشتگرد ۷۱۲۱ واحد باقیمانده است که در برنامه است تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل متقاضیان بشود.

فروش اقساطی ۷۸ هزار و ۴۴۵ واحد مسکن مهر در پرند

وی درباره وضعیت پروژه‌های مسکن مهر پرند نیز اعلام کرد: تعداد کل واحد‌های مسکن مهر شهر جدید پرند ۹۵ هزار و ۶۷۲ واحد بوده که از این تعداد ۹۲ هزار و ۶۲۳ واحد در تعهد شرکت و دارای متقاضی است که ۷۸ هزار و ۴۴۵ واحد از آن فروش اقساطی شده است. در حال حاضر تعداد واحد‌های باقیمانده مسکن مهر پرند ۶۵۴۳ واحد است. تکمیل واحد‌های باقیمانده مسکن مهر جزو تعهد شرکت عمران شهر‌های جدید است که نیازمند حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار بوده و بر این کار اهتمام ویژه داریم.

تایید ۳۱۳ هزار متقاضی در شهر‌های جدید

بنابراین گزارش، شرکت عمران شهر‌های جدید مسئولیت ساخت ۷۰۰ هزار واحد از چهار میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد که ۱۰۰ هزار واحد در اردیبهشت‌ماه امسال و ۱۰۰ هزار واحد در اوایل آبان ماه کلنگ‌زنی شده است. اکنون اراضی تخصیص یافته در شهر‌های جدید ۱۸ هزار و ۷۱۳ هکتار است. تعداد یک میلیون و ۲۶۶ هزار نفر برای واحد‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید ثبت نام و ۳۱۳ هزار نفر تعیین تکلیف شده‌اند.