طی ماه سپتامبر 2022 به ثبت رسید
ایران در "نسبت صادرات به تولید"، بالاتر از بزرگان جهانی فولاد ایستاد
اقتصاد گردان

اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، ایران در مدت مورد بررسی 1.1 میلیون تن فولاد به بازارهای هدف صادر کرد به طوری که نسبت تولید به صادرات به عدد 40درصد رسید. تولید فولاد ایران در ماه سپتامبر به بیش از 2.7 میلیون تن رسیده بود.

عملکرد "صادرات به تولید" بزرگان فولاد

چین که مقام نخست تولید جهانی فولاد را در اختیار دارد، در ماه سپتامبر حدود 6.2 میلیون تن فولاد صادر کرده است که نسبت به تولید(86.9 میلیون تن) معادل هفت درصد است.

هند به عنوان دومین تولیدکننده فولاد دنیا، در ماه سپتامبر امسال، حدود 0.8 میلیون تن فولاد صادر کرده است که نسبت به تولید(9.9 میلیون تن) معادل هشت درصد تولید این کشور است.

ژاپن به عنوان سومین تولیدکننده فولاد، در ماه یاد شده 2.4 میلیون تن فولاد صادر و 7.2 میلیون تن فولاد تولید داشته است. این عملکرد معادل 33 درصد تولید است.

تولید فولاد ایران سالانه به مرز 28 میلیون تن رسیده که این امر سبب شده، رتبه دهم تولید فولاد در جهان، در اختیار کشور مان قرار گیرد. لازم به یادآوری است که ایران در افق 1401، برنامه دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تنی فولاد را هدفگذاری کرده است.