رشد 3.9 درصدی اقتصاد چین
اقتصادگردان- رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 3.9 درصدی را در سه ماهه سوم ثبت کرد که نسبت به 0.4 درصد در سه ماهه قبل افزایش داشته است، اما ترکیبی از سیاست ضد کووید صفر همچنان بر اقتصاد دوم جهان تأثیر خواهد گذاشت.
داده های اولیه اداره ملی آمار چین نشان می دهد که میانگین رشد در 9 ماه اول سال 2022 به 3 درصد رسیده است. بر اساس پیش‌بینی‌های نهادهای چندجانبه، انتظار می‌رود برای کل سال، رشد اقتصادی چین به حدود 3 درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده کاهش شدید سرعت رشد اقتصادی 8.1 درصدی در سال 2021 است.
در پایان بیستمین کنگره ملی یک هفته ای حزب کمونیست چین   NCCPC   در پایان هفته در پکن، هیچ کاهشی در سیاست ضد کووید صفر اعلام شد.
همانطور که انتظار می رفت، رئیس جمهور فعلی چین، شی جین پینگ، سومین دوره تاریخی ریاست جمهوری را به دست آورد.