پیگیری مطالبات کارگران از طریق سامانه روابط کار
اقتصادگردان- سامانه جامع روابط کار یکی از سامانه‌های وزارت کار در بحث خدمت رسانی مطلوب‌تر به جامعه هدف این وزارتخانه است و راه اندازی آن گام موثری در شفاف‌سازی و جلوگیری از تخلفات احتمالی است.

این سامانه از چند زیرمجموعه شامل ثبت دادخواست‌ها، بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقه‌بندی مشاغل تشکیل شده و به تدریج با تکمیل فرایندهای مربوطه به زیرسامانه‌های آن افزوده می شود.

سامانه جامع روابط کار بیش از ۵۳ فرایند دارد که کلیه امور و وظایف محوله در این سامانه باید از لحاظ سیستمی ارائه خدمت شود تا بتواند بر بستر وب به جامعه هدف خود خدمت رسانی کند. تاکنون ۱۱ فرآیند در سامانه جامع روابط کار ارائه شده و تعدادی از فرآیندهای دیگر نیز آماده است تا در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

ولی الله صالحی درباره سامانه جامع روابط کار و ویژگی‌های آن می‌گوید: سامانه جامع روابط کار چندین فعالیت دارد که یکی از آنها ثبت شکایات و دادخواست است و برمی گردد به اختلافاتی که بین کارگر و کارفرما رخ می‌دهد و از طریق این قسمت، کارگران و کارفرمایان می‌توانند بدون حضور در مراجع حل اختلاف وارد سامانه شوند و آرای صادره را به صورت غیر حضوری بگیرند.

وی می‌افزاید: این سامانه هنوز به آن ظرفیتی که لازم است نرسیده است ولی چند زیرمجموعه آن آغاز به کار کرده و باید آن بخشهایی که نیاز است در حوزه روابط کار شکل بگیرد نظیر مراجع حل اختلاف، اشکالات آن رفع شود.

صالحی می گوید: سامانه جامع روابط کار دارای بخشهای متعددی است که طبقه‌بندی مشاغل و بیمه بیکاری از جمله آنها است و در بحث ثبت دادخواست چنانچه بین کارگر و کارفرما اختلافی رخ دهد هر دو طرف می توانند از این طریق مطالباتشان را پیگیری کنند.

به گفته این فعال حوزه کار، در سامانه‌هایی همچون روابط کار که جامعه هدف بزرگی را شامل می شوند، باید اشکالات و نقایص برطرف شود تا موفقیت مدنظر به دست آید به عنوان مثال آرای صادره در مراجع حل اختلاف باید از سوی اعضا امضا و تایید شود که این مساله خود زمان بر است.

پیش از این علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ راه اندازی این سامانه را گام موثری در بحث شفافیت، جلوگیری از تخلفات و ارائه خدمات مطلوبتر به جامعه هدف عنوان کرده و گفته بود:" در تلاشیم ۵۳ فرایند حوزه کار را در بستر وب انجام دهیم و به دنبال ایجاد یک ساختار الکترونیکی با پوشش ۵۳ فرایند مربوط به روابط کار هستیم که موجب شفافیت رسیدگی به امور می‌شود. "

در حال حاضر در حوزه بیمه بیکاری و رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما کلیه فرایندهای مربوط به مقرری بگیران بیمه بیکاری و ثبت دعاوی در سامانه جامع روابط کار انجام می گیرد که با توجه به تکمیل زیرساختهای سامانه به تدریج دیگر فرایندهای حوزه کار در بستر وب عملیاتی شده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار خواهد گرفت.