به تور انداختن فراریان مالیاتی و مقابله با کم‌اظهاری نتیجه داد
در نیمه اول امسال ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده است. این مهم در حالی رخ داده که امسال با تصمیم دولت سیزدهم و مصوبه مجلس، مالیات بخش تولید ۵ درصد نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است.

به تور انداختن فراریان مالیاتی و مقابله با کم‌اظهاری مالیاتی برخی مؤدیان، دلیل اصلی افزایش درآمد مالیاتی دولت در سال جاری بوده است.

در کل سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد مالیاتی محقق‌شده کشور ۳۲۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بود.

بدین ترتیب در نیمه اول سال ۱۴۰۱ تحقق درآمدهای مالیاتی معادل ۷۱ درصد کل درآمد مالیاتی سال گذشته و بیش از کل درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۹ بوده است.

در دولت روحانی به جای به تور انداختن فراریان مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه از شیوه‌های تورم‌زا و خسارت‌بار همچون استقراض از بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، فروش بی‌رویه اوراق بدهی و افزایش شبانه قیمت بنزین جبران می‌شد که آثار تورمی شدیدی به جای گذاشت. بدین ترتیب، اقشار کارمند و کارگر که با حقوق ماهانه خود مالیات پرداخت می‌کردند مجبور بودند تورم ناشی از مماشات دولت روحانی با فراریان مالیاتی را نیز تحمل کنند.

ادامه رشد درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش ۵ درصدی مالیات تولید