راهی هموار برای نفت ایران

اقتصادگردان- مرتضی بهروزی فر با اشاره به تحریم مجدد آمریکا علیه نفت ایران، اظهار کرد: پس از رفتن ترامپ و آمدن بایدن فضا تا حدودی برای صنعت نفت ایران بازتر شد، چراکه سیاست‌های ترامپ در این بخش با بایدن متفاوت شد، بنابراین در شرایط فعلی راه‌های تنفس برای اقتصاد ایران نسبت به قبل بیشتر شده اما مساله این است که اگر جامعه جهانی بخواهد می‌تواند موانعی در این بخش ایجاد کند.

وی با بیان اینکه فروش نفت نیازمند تمهیداتی است و در شرایط تحریم حجم آن کاهش می یابد، ادامه داد: با این حال می‌توان با دور زدن تحریم و راه‌های دیگر، میزان فروش را افزایش و از ظرفیت صادراتی نفت ایران استفاده کرد اما باید درنظر داشت که هزینه انجام این کار بالا خواهد بود، باید تخفیف بیشتری داده شود و پول آن نیز به راحتی قابل بازگشت به کشور نیست.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه اگر ایران امکان صادرات نفت را داشته باشد، قطعا وضعیت اقتصادی کشور بهبود می یابد، گفت که در شرایط فعلی نیز می‌توان با دور زدن تحریم‌ها شرایط را بهبود بخشید. در این بین مذاکره با کشورهایی همچون ژاپن می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد تا راه برای صنعت نفت ایران هموار شود.

وی ادامه داد: انجام چنین مذاکراتی می تواند موجب شود تا درصورت وقوع توافق برجام با وجود زیرساخت‌های مناسب با حداکثر ظرفیت کار آغاز شود؛ همچنین می‌توان چنین مذاکراتی را با شرکت‌های بزرگ دیگر کشورها نیز برقرار کرد چراکه بی شک نتایج مثبت آن کم نخواهد بود.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه انجام چنین مذاکراتی موجب فراهم شدن زیرساخت‌ها می شود، اگر ژاپن نیز بتواند مجوزهایی را از آمریکا اخذ کند، اکنون نیز می توانیم کار را شروع کنیم، ادامه داد: در مجموع انجام اینگونه مذاکرات یک بازی دو سر برد برای هر دو کشور است.

بهروزی‌فر با اشاره به وضعیت روسیه، اظهار کرد: این کشور اکنون با مشکلات اساسی مواجه است و رقیب ایران به حساب می آید، حداقل ۱.۵ میلیون بشکه در روز به دلیل عدم بازاریابی میزان تولید آن کاهش یافته و این در شرایطی است که به هند و چین تخفیف نیز داده است، در این شرایط این کشور به فکر توسعه صنعت خود است و نمی تواند چندان روی کمک آن حساب کرد.