دلیل قطع خطوط تلفن ثابت برخی مشترکان طی چند روز اخیر
اقتصادگردان- محمد رضا بیدخام- مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران درباره علت این موضوع اظهار کرد: به طور کلی برای خطوط مشترکین ما با هر مبلغی که صورت حساب دارند، درصورت عدم پرداخت در دو دوره متوالی طبق مصوب ۲۰۷ مشمول قطع تلفن می شوند.

وی افزود: حداقل اعتبار مکالمه با مبلغ یک میلیون ریال با میانگین سه دوره آخر برای کارکردهای بالا درنظر گرفته می‌شود؛ یعنی طبق مصوبه ۲۰۷ اگر مشترکی صورت حساب دو دوره قبل را با هر مبلغی پرداخت نکند، تلفنش قطع و یک طرفه می‌شود.

او ادامه داد: همیشه برای مشترکان در هر دوره ای پیامکی ارسال و صورتحساب اعلام می شد اما این دوره به دلیل مشکلات فنی این ارسال پیامک با تأخیر انجام شد و متاسفانه برای بعضی از مشترکان هم پیامک ارسال نشده و در نهایت تلفن آنها قطع شد اما با تدابیر اندیشیده شده تلفن مشترکان بدهکار تا روز شنبه قطع نمی‌شود.

بیدخام در ادامه گفت: این دوره هم یک هزینه افزایش حداقل نگهداری هم برای استان تهران طبق مصوبه تنظیم بازار داشتیم که ۲۰ هزار تومان است اما به دلیل اینکه پیامکی برای مشترکان ارسال نشده، این مبلغ به عنوان مبلغ قطعی تلفن منظور نمی‌شود.