در ۵ ماهه امسال
بیش از ۲۵۰۰ بنگاه جدید راه‌اندازی شد
اقتصادگردان- بر اساس این آمار در پنج ماهه امسال برای ۹۱۷۹ بنگاه جواز تاسیس و برای ۲۵۴۴ بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه‌ای صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۸.۶ و ۱۲.۱ درصد کاهش داشته است.

سرمایه پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس معادل بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵.۳ درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در پنج ماهه امسال نیز بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد کاهش داشته است.

همچنین بر اساس این آمار، پیش بینی شده با اجرای پروژه‌هایی که جواز تاسیس آن‌ها در پنج ماهه امسال صادر شده، برای ۲۴۴ هزار و ۷۲۹ نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با کاهش ۳۳.۹ درصدی مواجه بوده است. پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۴۸ هزار و ۸۹۵ نفر را فراهم کرده که نسبت به پنج ماهه پارسال حدود ۳۵.۵ درصد کاهش داشته است.

گفتنی است که تعداد صدور جواز صنعتی به نوعی نشان دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و پروانه‌های بهره‌برداری به معنی واحدهایی است که فعالیت خود را آغاز کردند. بنابراین بر اساس آمارها هم تمایل سرمایه‌گذاران و هم تعداد واحدهای جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.