حضور پرسنل بانک توسعه تعاون به عنوان مدیران ارشد نظام بانکی موجب سربلندی است
اقتصادگردان- محمد شیخ حسینی در این مراسم گفت: این مورد که مدیران ارشد بانک با تجارب، صلاحیت و کارآمدی در جایگاه‌های ارشد مدیریتی بانک‌های دیگر قرار می‌گیرد نشان دهنده بلوغ و پیشرفت بانک است و حضور همکاران در جایگاه‌های ممتاز شبکه بانکی موجب سربلندی است.
وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون طی ادوار گذشته برنامه‌های متنوعی برای نیروهای انسانی داشته و در واقع برای پرسنل خود سرمایه گذاری کرده است و این که نیرو پس از طی مدارج پیشرفت و در وضعیت مناسب به لحاظ تجربه و سرآمدی، برای ادامه خدمت به سازمان دیگر انتقال یابد، تا حدی به لحاظ مدیریت سرمایه انسانی واجد مطلوبیت نمی‌باشد، با این حال نقل و انتقال مدیریتی در سطح شبکه بانکی رایج است و باید تلاش شود همان گونه که نیروی ممتاز از بانک انتقال می‌یابد، نیروهایی که به جایگاه ارشد بانک وارد می‌شوند نیز در سطح ممتاز و کارآمدی باشند.
سرپرست بانک توسعه تعاون تاکید کرد: آقای عصارزاده با کارنامه‌ای مناسب در جایگاه‌های تخصصی، اجرایی و مدیریتی بانک توسعه تعاون به عنوان عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن منصوب گردیده است و امید است در این جایگاه نیز منشا اثرات مثبت باشد.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: آقای عصارزاده همواره رویکرد فرآیند محور و بهینه‌سازی فرآیندها به مسائل اجرایی و تصمیم‌سازی داشته است و ساماندهی وضعیت دستگاه‌های خودپرداز و پایانه فروش و پیشبرد بسیاری از مولفه‌های اثرگذار بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال از مهمترین دستاوردهای ایشان بوده است.
فتاحی افزود: صداقت و شهامت و دفاع از کیان و منافع بانک در منش و رفتار ایشان مشهود بوده است و تجربه و تخصص و دقت در ابعاد مختلف کار از ویژگی‌های مثبت ایشان است.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: در مجموعه‌ای که اعتقاد به کار تیمی و خلق ارزش دارد، سرمایه انسانی جایگاهی ویژه دارد و بسیاری از پیشرفت‌ها و نوآوری‌های سازمانی با ایفای نقش نیروی انسانی حاصل می‌شود.
ایرانی افزود: بعد عملکردی و تخصصی آقای عصارزاده در مناصب گوناگون مدیریتی در کنار بعد عاطفی، انسانی و اخلاقی ایشان موجب گردیده عملکرد ایشان در جایگاه‌های مختلف ممتاز و درخشان باشد.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو پیشین هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: در هر سمت و جایگاهی که مشغول باشم، خود را عضوی از مجموعه بانک توسعه تعاون می‌دانم و تلاش می‌کنم سفیر موفقی از این بانک در سطح شبکه بانکی باشم.
در این جلسه ایرج شیخ زاده معاون مدیرعامل در امور برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، محمد مهدی احمدی معاون مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت، کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش، رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی، احمد محمدی سرپرست مدیریت امور اعتباری، صیاد رحمان پور سرپرست مدیریت امور استان ها و شعب، سید حسن حسینی مطلق سرپرست دفتر مرکزی حراست، علی یکتا مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پرویز اسدی ماهفروزی مدیر امور حقوقی، فرشید طهمورثی مدیر امور بین الملل و شهرام بخشا رئیس اداره کل روابط عمومی نیز مطالبی را مطرح نمودند. .
گفتنی است امیر هوشنگ عصارزاده عضو پیشین هیات مدیره بانک توسعه تعاون با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا به عنوان عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن منصوب گردید.