تغییر ساعت کار واحدهای شهر تهران بانک ملی ایران در مهرماه
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،از شنبه دوم تا پایان مهرماه جاری واحدهای صف در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت  7 تا ١3 و روزهاي پنجشنبه از ساعت 7 تا ١2 در خدمت مشتریان گرامی خواهند بود.
همچنین ساعت کاری کارکنان واحدهای صف در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 تا 14 و روزهای پنجشنبه از ساعت 6:30 تا 13 تعیین شده است.
همچنین ساعت کاری فعالیت ادارات کل(ستاد) در روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 6:30 تا 15:30 و چهارشنبه ها از ساعت 6:30 تا 14:30 برای کارکنان خواهد بود.
گفتنی است زمان فعالیت واحدهای منتخب باجه عصر در شهر تهران بعد از ساعات اداری به صورت پیوسته و به مدت دو ساعت از ساعت 13 تا 15 برای مشتریان می باشد.