داریوش صفرزاده، کارشناس بین الملل:
تجارت منهای دلار و یورو در سازمان شانگهای
اقتصاد گردان

اقتصادگردان- جغرافیای سیاسی دنیا شاهد تخلیه آرام پتانسیل قدرت از منطقه آتلانتیک یعنی آمریکا و اروپای غربی، به سمت منطقه آسیا، خواهد بود و این منطقه آرام آرام بر پایه چهار ضلع این موقعیت را تثبیت می‌کند. چین، روسیه، هند و ایران مرکزیت اصلی این روند پیشرو در این منطقه عهده دار خواهند بود. 40 میلیون کیلومتر مربع مساحت اعضای شانگ‌های است، ​ 6 هزار میلیارد دلار برابر آمار 2020 حجم تجارت خارجی اعضای شانگهای است.

شانگهای از 9 عضو ثابت تشکیل شده است. دو کشور عضو ناظر و 6 کشور هم شریک گفتگو و شریک تجاری هستند، یعنی در آینده نه چندان دور شاهد شکل گیری یک گروه 20 جدید با حضور قدرت‌های نو ظهور جدید در حوزه اقتصادی و سیاسی در این منطقه خواهیم بود. شانگهای فقط کارکردش اقتصادی نیست، اما از سال 2003 تا به امروز اصلی‌ترین کارکرد این سازمان اقتصادی شده است که در حوزه‌های مختلف در دنیای امروز بازیگری خواهد داشت.

یکی ازظرفیت‌های خوبی که باید به آن توجه کنیم این است که در مجمو عه شانگهای امروز دو تولیدکننده بزرگ انرژی دنیا یعنی ایران و روسیه حضور دارند، در نقطه مقابل دو مصرف کننده بزرگ دنیا یعنی چین و هند هم هستند یعنی این خود یک نقشه راه است.

بحث دوم، بحث مناسبات بانکی و پولی است، تحریم، درون گرایی را به وجود آورده و این دورن گرایی درون سازی کرده است. امروز تجارت بر پایه پول‌های ملی، تجارت منهای دلار و یورو یکی از اساسنامه‌های اصلی سازمان شانگهای است. منطقه شانگهای بازار مصرف خیلی بزرگی دارد به ویژه برای تولیدات ایرانی ها، در کنار آن بحث کریدور‌های حمل و نقلی است، موقعیت راهبردی کشور ما ایجاب می‌کند که توجه ویژه‌ای را باید به ایران داشته باشند.

مسیر که خیلی روشن است، هم روشن و هم پراهمیت و جدی است، باید در داخل کشور برای جبران عقب ماندگی که در سال‌های قبل بوده و کم توجهی که نسبت به کار در این حوزه و کار با همسایگان شده یک همت عالی باید در نظر گرفت، اولین کاری که ما می‌کنیم این است، نیاز به رسانه داریم، حرف یومیه مان را بتوانیم بزنیم، ما پرس تی وی چینی، روسی، هندی می‌خواهیم. نکته دوم بحث لغو روادید است، حتماً جمهوری اسلامی ایران باید ساز و کار بیندیشد با اعضای سازمان شانگهای، بریکس، بریکس پلاس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اعضای اکو، به سمت لغو روادید کامل برود که بتواند بخش‌های اقتصادی و مردمی را با هم پیوند دهد.

نکته سوم اتصال کریدور‌ها ها در ابعاد مختلف هاست، نکته چهارم بحث بانکی است ما باید با تک تک اعضای شانگ‌های پیمان‌های پولی داشته باشیم که بتوانیم تجارت را تسهیل کنیم، نکته پنجم بحث برقراری خطوط انتقال انرژی است.