محمدرضا جعفریان، کارشناس امور مالیاتی:
قانون پایانه‌های فروشگاهی مانع فرار مالیاتی خواهد شد
اقتصاد گرداناقتصادگردان- تعداد حساب‌های شخصی زیاد است و گاها فعالان اقتصادی دارای چندین حساب در بانک‌های متعدد هستند، چنانچه تمام آن حساب‌ها پس از ساماندهی، شخصی نبودن شان مسجل شود، صاحبان آنها باید مالیات بپردازند. البته دستورالعمل فوق به صورت کامل صادر نشده، ولی در صورتیکه مودی وضعیت حساب‌ها را در بخش تجاری و غیر تجاری مشخص سازد، برای سازمان مالیاتی و کل کشور مفید واقع خواهد شد.

عملیاتی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سبب می‌شود تا خوداظهاری به تنهایی ملاک عمل قرار نگیرد، زیرا احتمال دارد فردی اعلام کند، فعال تجاری نیست و در بخش دیگری کار می‌کند، در حالیکه غیر از این است. با به کار بردن این قانون شناسایی دقیق صورت می‌گیرد.قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورت اجرا صحیح مانع بخشی از فرار مالیاتی خواهد شد و انعکاس مثبت این کار در جامعه به سادگی دیده می‌شود. به عبارتی در نتیجه این کار شفافیت اقتصادی به وجود می‌آید و منابع مالیاتی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین با این ابزار که در اختیار دولت است،  توزیع عادلانه ثروت را شاهد خواهیم بود.

بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق جبران‌پذیر است، ولی از نمایندگان مجلس و دولت تقاضا دارم، برای کوچک کردن دولت اقدام کنند. دولت هرگز نباید اقدام به قرض گرفتن پول از بانک مرکزی کند، زیرا ملت با این روش بدهکار همیشگی می‌شوند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بسترساز مالیات برعایدی سرمایه خواهد بود، قبل از مالیات بر عایدی از دولت و مجلس تقاضا دارم که مالیات "پی آی تی" را مورد تصویب قرار دهند. مالیات برعایدی، مالیات مضاعف به حساب می‌آید و قانون اساسی اجازه انجام این کار را نداده است. مالیات برعایدی سرمایه داستان دیگری دارد که به درستی به آن عمل نمی‌شود، بنابراین اجرای آن هم صحیح نیست.

آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه باید سرلوحه کار وزارت صمت، مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی قرار گیرد تا تمام مردم اطلاعات کافی در این خصوص پیدا کنند.