گمرک خطاب به گمرکات اجرایی
آمار کالاهای متروکه را اعلام کنید
اقتصادگردان- طی بخشنامه‌ای که اخیرا از سوی دفتر واردات گمرک ایران به گمرک‌های اجرایی ابلاغ شده، اعلام شده که با توجه به پیگیری که از سوی مراجع قضایی و نظارتی درباره وضعیت رسوب کالا در اماکن گمرکی وجود دارد، علی‌رغم تاکیدی که بر ارسال مستمر آمار کالای متروکه انجام شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقط تعداد معدودی از گمرکات اجرایی نسبت به ارسال آمار اقدام کرده‌اند، بر این اساس گمرک ایران خواسته تا گمرک های اجرایی آمار را به صورت مستمر در پایان هر ماه با ذکر تاریخ و طبق شرایط تعیین شده ارسال کنند.

طبق اعلام صورت گرفته، اگر گمرکی در پایان هر ماه گزارش مورد نظر را ارائه ندهد به منزله عدم وجود کالای متروکه و اقدامات مقتضی مطابق مقررات تلقی شده و مسئولیت آن با بالاترین مقام آن گمرک خواهد بود.   

این در حالی است که در حال حاضر حجم قابل توجهی کالاهای تاریخ گذشته و مشمول مقررات متروکه در گمرک و سازمان اموال تملیکی وجود دارد که در مواردی بیش از یک دهه از ورود آن به انبارها گذشته و هنوز تعیین‌تکلیف نشده است. در عین حال آمار دقیقی درباره این کالاها از سوی دستگاه‌های مربوطه منتشر نشده است.

یکی از چالش های مطرح در رابطه با تعیین تکلیف اقلام متروکه، به عدم تنظیم به موقع اظهارنامه های مربوطه و اعلام آن از سوی گمرک به سازمان اموال تملیکی برمی گردد.

آمار کالاهای متروکه را اعلام کنید

آمار کالاهای متروکه را اعلام کنید