رشد بیش از 100 درصدی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در بانک کشاورزی
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک از ابتدای سال 1401 تا پایان خرداد جمعا 13 هزار و 372 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به 10 هزارنفر از متقاضیان پرداخت کرده است.

این گزارش می افزاید: در مقطع یاد شده، تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی نسبت به سال گذشته بیش از 6779 میلیارد ریال افزایش داشته است.

شایان ذکر است تسهیلات قرض الحسنه بانک کشاورزی در سرفصل های گوناگون از جمله ازدواج، توانمندسازی روستائیان، جبران خسارت سیل، اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و ... پرداخت می شود.