چند درصد اشتغال کشور در دست بخش تعاون است؟
اقتصادگردان- بهمن عبدالهی با تاکید بر اشتغالزایی بالای بخش تعاون اظهار کرد: مطابق آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است ولی رقم مناسبی نیست و انتظار داریم اشتغال در این بخش بیش از این باشد.

وی افزود: بر اساس محاسبات ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی دردست بخش تعاون است و لذا داشتن ۹ درصد اشتعال از این نظر رقم بدی نیست ولی ظرفیت ایجاد اشتغال تعاون در کشور دستکم ۱۵ درصد است و با توجه به ظرفیت بالای بخش تعاون معتقدم با کمک و حمایت دولت این بخش می تواند جهش داشته باشد.

رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه با اشاره به هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون، تصریح کرد: برخلاف بخش دولتی و صنعتی که ایجاد شغل هزینه بالایی دارد، در بخش تعاون ایجاد اشتغال، ارزان‌تر از سایر بخشها است و با ۲۵ درصد منابع می توان شغل پایدار و مولد ایجاد کرد لذا توصیه ما این است که با توجه به ظرفیتها و توانمندی های بالای بخش مردمی تعاون و هزینه پایین اشتغالزایی، از قالب تعاون برای توسعه اشتغال در کشور استفاده شود.

عبدالهی درعین حال با بیان اینکه بیش از ۵۲ درصد تعاونی‌ها در ایران در حوزه کشاورزی فعالند، گفت: یکی از رویکردهای فعالیت تعاونی‌ها در تمام دنیا بخش تولید به ویژه تولیدات کشاورزی است. در کشورهای بزرگ دنیا که بخش تعاون قدرتمندی دارند، تعاونی‌ها در حوزه کشاورزی فعال هستند لذا در شرایط اقتصادی حاضر نقش تعاونی‌های کشاورزی در تامین خوراک و غلات بسیار اثرگذار است.

به گفته وی کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در حوزه مواد غذایی فعال شده تا با افزایش تولیدات کشاورزی، میزان وابستگی به خارج کاهش یابد.