تقسیم 220 ریال سود به ازای هر سهم در مجمع شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
اقتصادگردان- به گزارش روابط‌عمومی بانک‌سینا، در این‌ جلسه صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 1400 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 به ازای هر سهم، مبلغ یک هزار و 574 ریال سود شناسایی کرد که با تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه، سود نقدی تقسیمی هر سهم 220 ریال تعیین شد.
همچنین با تصمیم مجمع، موسسه حسابرسی مفید ‌راهبر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 انتخاب شد. روزنامه دنیای‌اقتصاد هم جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه رسمی انتخاب شد.
شـرکت مـدیریت سـرمایه گـذاری کـوثر بهمن در تاریخ 3 مهرماه 1362 تاسیس شده و سرمایه فعلی آن در حال حاضر 5 هزار میلیارد ریال است.