سرزمینی آبادان با حمایت بانک ملی ایران
سرمایه گذاری دو هزار میلیارد ریالی در بناب
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این جاده 19 کیلومتری که مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای آن از سوی بانک ملی ایران مصوب شده است، ضمن کاهش ترافیک سنگین در محدوده های شهری، کاهش آلودگی صوتی و زیست محیطی و نیز کاهش در مصرف سوخت و اتلاف وقت را نیز به همراه دارد.

شهرستان بناب واقع در 110 کیلومتری تبریز و در جنوب استان آذربایجان شرقی به علت واقع شدن در مسیر ارتباطی چند استان غربی کشور، یکی از شاهراه های ارتباط زمینی منطقه محسوب می شود.