افزایش تسهیلات پرداختی بانک‌ها در فروردین، شتاب رشد وام های بانکی در فروردین با رشد 22 درصدی ادامه یافت، 142 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در فروردین 1401
اقتصادگردان-  گروه بانک و بیمه- محسن شمشیری

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ یک هزار و ۳۱۲ هزار میلیارد ریال معادل ۹۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۱۴.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۸ درصد به مصرف­ کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های مختلف طی فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مبلغ یک هزار و ۸۷ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۵.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۸.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

ملاحظه می‌شود از ۴۸۲.۵ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۷.۱ درصد آن (مبلغ ۴۲۰.۳ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.