بررسی همکاری‌های دوجانبه در نشست مشترک معاون شعب بانک ملی ایران با مدیر عامل شرکت ملی گاز
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد نجف زاده و مجید چگنی طی دیدار و نشستی مشترک در محل غرفه شرکت ملی گاز ایران در بیست ‌و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی درباره تعامل و همکاری‌های دو جانبه در حوزه تامین مالی طرح های صنعت گاز و راه‌های گسترش این همکاری‌ها، گفت‌وگو کردند.
در این نشست مشترک زمینه‌های ارتقای سطح همکاری های دو جانبه در خصوص خدمات ارزی و ریالی
بررسی شد.
محمد نجف زاده در این نشست که به دعوت از معاون وزیر نفت در غرفه شرکت ملی گاز ایران حضور یافت، با مطلوب ارزیابی کردن این دیدار اظهار کرد: بانک ملی ایران در موضوع حمایت از طرح های شرکت ملی گاز ایران و شرکت های دانش بنیان این صنعت همکاری نزدیکی خواهد داشت.
وی در ادامه با بیان این که نقش بانک ملی ایران در توسعه دانش‌بنیان ها در سال جاری جدی است و خوشبختانه در دوره جدید، همکاری نزدیکی با شرکت ملی گاز ایران خواهیم داشت، گفت: برنامه های زیادی به منظور
تحکیم تعامل و همکاری های دو جانبه بین مقامات ارشد بانک و شرکت ملی گاز ایران تهیه و تنظیم خواهد شد.
وی با بیان اینکه دو طرف ظرفیت های مناسبی برای گسترش روابط و همکاری های دوجانبه دارند، افزود: تقویت مناسبات و تعاملات دوجانبه در آینده نزدیک زمینه ای برای ارتقای سطح همکاری ها برای توسعه صنعت گاز نیز خواهد بود.
در این نشست نیز معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه صنعت گاز ایران برای توسعه به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، افزود: بی شک استفاده از توان مالی بانک‌ ملی ایران در حوزه ارزی در طرح‌های گاز زمینه توسعه این صنعت و رشد و شکوفایی کشور را به همراه خواهد داشت.