کاهش زمان انتظار پاسخگویی در مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران، افزایش ۱۰۰ درصدی رضایتمندی مشتریان
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، باتوجه به استانداردهای تعریف شده در مرکز ارتباط با مشتریان لازم است تا حداقل ۸۰ درصد تماس ها در کمتر از ۶۰ ثانیه پاسخ داده شود.
در حال حاضر و با بهبود روندهای مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران، این شاخص به سطح بسیار مطلوب ۹۵ درصد رسیده که این امر موجب افزایش رضایتمندی ۱۰۰ درصدی مشتریان شده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده، در اسفند ماه ۱۴۰۰ میانگین سطح پاسخگویی انجام شده در این مرکز تماس ۹۳.۷۱ درصد و با میانگین مدت زمان انتظار ۷۴ ثانیه می باشد. با اصلاحات صورت گرفته در فروردین ماه ۱۴۰۱ میانگین سطح پاسخگویی ارائه شده در مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران ۹۹.۳۵ درصد با میانگین مدت زمان انتظار ۱۴ ثانیه می باشد. این در حالی است که در بهمن ماه ۱۴۰۰ میانگین سطح پاسخگویی ارائه شده درمرکز تماس ۷۴.۹۰ درصد و با میانگین مدت زمان انتظار ۳۱۵ ثانیه بوده است.
کل زمان مکالمه، مدت انتظار مشتری پشت خط و مجموع زمان کار بعد از تماس، میانگین زمان پاسخگویی در مراکز ارتباط با مشتریان را شامل می شود. در حال حاضر میانگین مدت زمان پاسخگویی مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران ۱۳۵ ثانیه می باشد که با توجه به استاندارد درنظر گرفته شده زمان مطلوبی است.
مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بهره مندی از کارشناسان خبره و متخصص به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته آماده ارائه مشاوره به مشتریان ارجمند است.