تلفیق هفته آینده درباره ارز ترجیحی تصمیم گیری می‌کند
اقتصادگردان- غلامعلی کوهساری اظهار کرد: کمیسیون تلفیق هفته آینده درباره موضوع حذف ارز ترجیحی و تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۱ تصمیم گیری می کند تا بتواند وارد بخش هزینه ای بودجه شود.