بیمه مرکزی در اطلاعیه ای به شرکت های بیمه هشدار داد:
هرگونه همكاری بیمه ای با شركت تجارت الكترونیك فرتاك ممنوع است
اقتصادگردان- به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بر اساس بررسی های صورت گرفته و گزارش های متعدد مبنی بر فعالیت غیرقانونی مجموعه یادشده به شرکت های بیمه اعلام می شود که از هرگونه همکاری با آن خودداری کنند. در این اطلاعیه آمده است: از آنجا که هرگونه فعالیت بیمه ای خارج از قوانین و مقررات مربوطه اعلام شده از سوی نهاد ناظر صنعت بیمه، مجاز نیست فلذا هرگونه همکاری شعب و نمایندگان شرکت های بیمه با مجموعه یادشده غیرقانونی اعلام می شود.
این اطلاعیه می افزاید: در صورت شناسایی هرگونه همکاری شبکه فروش با اشخاص و دفاتر غیرمجاز و فاقد مجوز، وفق مقررات با آن شرکت و نمایندگان ذیربط رفتار خواهد شد.