دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک بانک رفاه کارگران به سامانه صیاد متصل شدند
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مراسم اتصال رسمی دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه کارگران به سامانه صیاد روز یکشنبه سوم بهمن ماه سال جاری انجام شد.
براساس این گزارش، مشتریان بانک رفاه کارگران از این پس می‌توانند از طریق خودپردازها و کیوسک های این بانک نسبت به ثبت، تایید/ رد، انتقال چک و استعلام صادرکننده/دارنده چک‌‌های جدید دارای شناسه صیادی اقدام کنند.
لازم به ذکر است، تاکنون خودپردازهای چهار بانک کشور به سامانه صیاد متصل شده است که بانک رفاه کارگران یکی از این بانک‌ها به شمار می‌رود.
گفتنی است، پیش از این، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت، تایید/ رد، انتقال و استعلام چک از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامک‌های موبایلی و شعب بانک‌ رفاه کارگران امکان‌پذیر بود و پس از پیاده‌سازی زیرساخت‌های مرتبط با اتصال خودپردازهای این بانک به سامانه صیاد، خودپردازها و کیوسک‌های مذکور به خدمات سامانه صیاد مجهز شده و خدمات مرتبط با چک‌های جدید را به مشتریان ارائه می‌کند.