بخشودگی ۶۹۹ میلیارد ریال سود و جرایم بانکی کشاورزان خوزستان
اقتصادگردان- جهانپور معماریان اظهارکرد: در سال جاری بانک کشاورزی خوزستان مبلغ ۶۹۹ میلیارد ریال از سود و جرایم تسهیلات بانکی کشاورزان استان را مورد بخشودگی قرار داده است.

وی افزود: در راستای اجرای بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبلغ ۵۱۷ میلیارد ریال، از محل برگشت درآمدهای بانک مبلغ ۱۴۳میلیارد ریال وهمچنین در راستای اجرای بند ز تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری ۳۹میلیارد ریال از بدهی و جرایم کشاورزان مورد بخشودگی بانک کشاورزی استان قرار گرفته است.

معماریان گفت: این مبلغ برای بیش از ۶ هزار و۲۴۳ نفر از کشاورزان استان خوزستان تخصیص داده شده است.