مدیر بانك صنعت و معدن استان آذربایجان غربی:
حمایت حداكثری از تولید و رفع موانع آن سرلوحه تمامی فعالیت های بانك این استان می باشد
اقتصادگردان- در اين راستا روابط عمومي بانك صنعت و معدن با كامران نوجوان مدير استاني آذربايجان غربي و رييس شعبه اروميه اين بانك در خصوص وضعيت صنايع استان، نحوه حمايت بانك از واحدهاي توليدي و برنامه هاي آتي اين مديريت در راستاي بهبود شاخص هاي عملكردي به گفتگو نشسته كه در ادامه مي آيد:

1- در راستاي تحقق شعار سال"توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها" چه برنامه هايي داريد؟
حمايت حداكثري از توليد، پشتيباني عملي از توليد كنندگان و كارآفرينان و رفع موانع و مشكلات اداري و كاهش بروكراسي سرلوحه تمامي فعاليت هاي اين مديريت است.
2- مهمترين سياست ها و استراتژيهاي شعبه در سال 1400 چيست؟
تعامل و هماهنگي سازنده با مديران و مسؤلان سازمان هاي استان به جهت هم افزايي در حمايت، پشتيباني و رفع موانع بخش توليد، شناسايي، بازاريابي، حفظ و جلب اعتماد مشتريان وفادار، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با اولويت واحدهاي دانش بنيان و صادرات محور به ويژه صنايع تبديلي، تامين منابع جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام صنعتي و معدني و همچنين واحدهاي نيمه فعال، احياء واحدهاي راكد، تلاش حداكثري براي وصول مطالبات معوق، فروش و واگذاري اموال مازاد تمليكي، بهره مندي مشتريان از خدمات بانكداري ديجيتال و توانمند سازي نيروي انساني از اهم سياست هاي مديريت استاني آذربايجان غربي است.
3- مهمترين اقدامات انجام شده در سال 99 چه بوده است و چه ميزان درتحقق برنامه هاي سال گذشته موفق بوده ايد، دلايل موفقيتتان چه بوده است ؟
بهبود و رشد شاخص هاي عملكرد؛ به طوريكه منجر به كاهش 1/13 درصدي ريسك عملياتي نسبت به سال 98 شده در همين دوره سپرده ها 2/69 درصد و اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه ها 7/79 درصد،كارمزدها 5/405 درصد، وصولي ها 5/27 درصد و پرداخت تسهيلات 44 درصد، نسبت به پايان سال 98 رشد داشته است .
4- با توجه به مشكلات ناشي از تحريم هاي ظالمانه و شيوع ويروس كرونا چه اقدامات و راهكارهايي براي حمايت از توليدكنندگان استان خود داريد؟
تحريم هاي ظالمانه و شيوع ويروس كرونا موجب افزايش نرخ مواد اوليه مانند اقلام فولادي، پتروشيمي و قطعات مختلف گرديده است لذا به همان ميزان سرمايه درگردش مورد نياز واحدهاي توليدي نيز افزايش يافته است لذا با برنامه ريزي صورت گرفته و با حمايت مديريت ارشد بانك و تلاش همكاران از تمامي ظرفيتهاي موجود از جمله افزايش سپرده هاي چهارگانه و وصول مطالبات معوق همچنين فروش و واگذاري اموال تمليكي مازاد، منابع لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي فراهم گرديده كه با ارزيابي و اعتبارسنجي سريع توام با دقت در اختيار واحدهاي استان قرار گرفته است. همچنين در راستاي مبارزه با ويروس منحوس كرونا، بانك صنعت و معدن در استان آذربايجان غربي اقدام به ارائه خدمات مالي با قيد فوريت به واحدهاي توليد كننده محصولات بهداشتي و پزشكي مرتبط نموده و در اين مدت نسبت به پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به مبلغ 850 ميليارد ريال و پذيرش سرمايه ثابت به مبلغ 700 ميليارد ريال براي واحدهاي مذكور نموده است.
5- پس از تدوين سياستهاي اعتباري و راهبردي بانك در سال1400، براي اجراي مؤثر سياست ها و به منظور ايجاد هم افزايي و چابك سازي سازمان، چه اقداماتي را مؤثر مي دانيد؟
توانمند سازي نيروي انساني ،گردش شغلي و تاكيد بر آموزش مستمر همچنين ايجاد فضاي تبادل دانش و تجارب در جلسات و هم انديشي هاي روزانه و مشاركت تمامي همكاران در ارائه پيشنهادات كاري در هم افزايي و چابك سازي بسيار موثر بوده كه نتايج آن در بهبود شاخص ها عملكردي تحقق مي يابد.
6- براي اجراي حاكميت شركتي و بانكداري ديجيتال چه اقداماتي در شعبه تحت مديريت شما صورت گرفته است؟
به منظور حمايت همه جانبه از صنعتگران، معدن كاران و كارآفرينان و همچنين به منظور ایجاد زیر ساخت‌های بانکداری دیجیتال و تسهیل در ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان، خدمات و محصولات سامانه پات (پذیرش اینترنتی درخواست تسهیلات)، سدف (سامانه دیجیتال فرایندی)، هدف (همراه دیجیتال فرایندی) و ساحب (سامانه اعتبارات حدی بانکی) راه اندازي شده وآموزش و مشاوره هاي لازم در اين خصوص قابل ارايه است .
7- از چه روشهايي براي جذب منابع بيشتر در استان استفاده مي كنيد؟
توسعه و تنوع سبد خدمات، جلب اعتماد مشتريان از طريق ارائه خدمات به صورت شفاف و رفتار صادقانه از جمله راهكارهاي اين مقوله است.
8- وضعيت استان از نظر توسعه صنعتي چگونه است و شما چه پتانسيل هايي را براي توسعه صنعتي و اقتصادي استان مي شناسيد؟
استان آذربايجان غربي طي ساليان طولاني گذشته يكي از مناطق كم برخوردار در حوزه صنعتي بوده و بهره چنداني از اين بخش نداشته است سالهاي اخير با حمايت و تشويق سرمايه گذاران روند توسعه صنعتي و توليدي در اين استان نيز سرعت گرفته و امروزه با محوريت صنايع كوچك گام هاي بلندي برداشته شده است. استان آذربايجان غربي يكي از قطب هاي كشاورزي كشور بوده و صنايع تبديلي مرتبط در توسعه استان نقش مهمي داشته كه علاوه بر تامين نيازهاي داخلي سهم خوبي در بخش صادرات و ارزآوري دارند. اين استان همچنين داراي منابع غني معدني بوده كه از نظر تعداد معادن رتبه 6 و از لحاظ تنوع رتبه3 كشور را دارد ، عليرغم اين موضوع از نظر اكتشاف و بهره برداري از آنها نسبت به ساير استانها در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و توجه ويژه به اين بخش مي تواند كمك شاياني به توسعه صنعتي استان نمايد. اين استان باتوجه به برخورداري از موقعيت ممتاز جغرافيايي و همجواري با 3 كشور تركيه، عراق و آذربايجان و نزديكي به كشور ارمنستان به عنوان يك مزيت رقابتي در صادرات محصولات صنعتي، معدني و تجاري، پتانسيل تبديل شدن به يك استان صنعتي را دارد. يكي ديگر از پتانسيل هاي موجود اين استان وجود منطقه آزاد مي باشد كه توجه بيشتر به اين موضوع و تشويق بيشتر سرمايه گذران داخلي و خارجي به سرمايه گذاري در اين منطقه نيز موجب توسعه صنعتي استان خواهد شد. در ادامه بانك صنعت و معدن نيز باتوجه به رسالت وجودي خود و نظر به توانايي هاي بالقوه خود مي تواند در راستاي حمايت از صنايع راهبردي و پيشران از طريق ارائه خدمات مالي و مشاوره اي به اين شركتها موجبات شكوفايي بيشتر واحدها در زمينه توسعه صنعتي استان گردد.
9- براي وصول مطالبات چه برنامه و راهكاري داريد؟
برنامه هاي وصول مطالبات در چند بخش به شرح ذيل صورت مي گيرد:
تخصيص بهينه منابع جديد از طريق ارزيابي دقيق و اعتبارسنجي مشتريان بعنوان برنامه اصلي جهت وصول به موقع مطالبات همچنين جلوگيري از ايجاد مطالبات معوق، پيگيري اداري و مذاكره و ارتباط مستمر با مشتريان به صورت منظم در دستور كار روزانه قرار دارد .
البته با توجه به شرايط اقتصادي كه ناشي از جنگ اقتصادي و اعمال تحريم هاي ظالمانه و در عين حال شيوع ويروس منحوس كرونا و لزوم حمايت دستگاههاي اجرايي از واحدهاي توليدي، اين مديريت نيز به تبعيت از سياستهاي حاكميتي به منظور حفظ اشتغال و رونق توليد، درك منطقي ،كارشناسي و عارضه يابي در خصوص واحدهاي مشكل دار ازظرفيت هاي موجود از جمله دستورالعملهاي ابلاغي، استفاده از اختيارات ستاد اقتصاد مقاومتي و كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در راستاي تعيين تكليف و تسهيل شرايط وصول مطالبات معوق بهره مي گيرد.
در مواردي كه مشتري عليرغم مساعدتها و تعاملات بدون ارائه دليل منطقي از بازپرداخت تسهبلات امتناع ورزد به ناچار از راهكارهاي قانوني از طريق مراجع قضايي و ثبتي در خصوص وثايق خارج از طرح و شناسايي ساير اموال بدهكاران البته با ملاحظات "عدم توقف توليد"صورت مي گيرد.
10- چه برنامه هايي براي ارائه خدمات هر چه بهتر به مشتريان داريد؟براي افزايش كارمزدها چه راهكارهايي داريد؟
تنوع سبد خدمات از جمله استفاده از پرداخت تسهيلات در قالب خريد دين، همچنين پرداخت تسهيلات صرفاً از طريق گشايش اعتبار اسنادي ريالي و تشويق مشتريان جهت استفاده از خدمات ارزي در دستور كار قراردارد كه موجب تحقق100 درصدي برنامه كارمزدهاي دريافتي در سال جاري گرديده است اگرچه قانع به آن نيستيم و اهداف بالاتري مدنظر مي باشد كه با تلاش جمعي محقق مي گردد.
11- با توجه به افزايش سطح اختيارات شعب، تعامل شما با ستاد بانك چگونه است و چه انتظاري از ستاد داريد؟
شرايط تورمي و افزايش نرخ مواد اوليه، موجب افزايش مبالغ سرمايه گذاري و سرمايه در گردش بخش توليد گرديده است و همين موضوع باعث افزايش ميزان تسهيلات درخواستي مشتريان شده است لذا با توجه به افزايش سطح اختيارات تسريع در اخذ تصميم موجب رضايت مشتريان خواهد شد، همچنين در مواردي نيز كه خارج از اختيارات استان مي باشند در اسرع وقت گزارش مربوطه جهت اخذ تصميم به اركان اعتباري بانك ارجاع مي گردد كه با همكاري شايسته و با تعامل بسيار سازنده با همكاران ستاد بانك در كوتاهترين زمان ممكن مصوبات لازم اخذ مي گردد به طوريكه افزايش سطح اختيارات و تعامل بسيار سازنده موجود موجبات رشد شاخصهاي عملياتي در استان گرديده است.

12- تعامل شما با مقامات ارشد استاني نظير(استانداري، وزارت اموراقتصادي و دارائي و وزارت صنعت، معدن و تجارت) چگونه است؟
ارتباط بسيار خوبي با مقامات استاني برقرار گرديده است و موجب هم افزايي در توسعه و رونق بخش توليد در استان گرديده و در نتيجه اين تعامل بخش قابل توجهي از مطالبات معوق بانك وصول شده كه مجدداً در اختيار واحدهاي توليدي فعال استان قرار گرفته و بخشي ديگر از مطالبات نيز در راستاي حفظ اشتغال و عدم توقف توليد، تعين تكليف گرديده است كه موجبات احياء و فعال شدن تعداد زيادي از طرحهاي راكد گرديده است.
13- به نظر شما نقش نيروي انساني كارآمد در موفقيت و برتري شعب چيست؟ برنامه شما براي افزايش سطح مهارت و دانش كاركنان مجموعه خود و فرآيند جانشين پروري چيست؟
بدون شك، كارايي نيروي انساني نقش اصلي و اساسي در فعاليت بانك دارد لذا افزايش سطح كارايي ارتباط مستقيم با بهبود فعاليت هاي بانك داشته و در اين راستا ضمن افزايش آموزش و تقويت توانايي همكاران از طريق شركت در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و انتقال تجارب و تبادل دانش به صورت تيمي در بين همكاران ، گردش شغلي و مشاركت تمامي پرسنل در تمامي فرايندها صورت مي گيرد به طوريكه اداره امور با خرد جمعي به انجام مي رسد.
14- روشهاي شما براي استفاده از ايده ها و پيشنهادات همكارانتان در جهت بهبود فعاليتهاي شعبه چيست؟
پيشنهادات و ايده هاي همكاران با رعايت ضوابط و مقررات جاري به صورت روزانه و مستمر در اخذ تصميمات لحاظ مي گردد.